Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
Etholiad 2001 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Aled Huw, Newyddion
"Hyd y diwedd doedd e ddim yn barod i edifarhau am ei weithred..."
 real 56k

Dydd Llun, 11 Mehefin, 2001, 12:35 GMT
McVeigh wedi ei ddienyddio
Timothy McVeigh - Bomiwr Oklahoma
Yng Ngharchar Ffederal Terre Haute, Indiana cafodd Bomiwr Oklahoma, Timothy McVeigh, ei ddienyddio.

Cafodd 168 o bobol eu lladd yn yr ymosodiad ar adeiladau'r llywodraeth ym mis Ebrill 1995.

Roedd cyfreithwyr McVeigh wedi apelio'n aflwyddiannus yn erbyn y penderfyniad i'w ladd drwy ei chwistrellu gwenwyn.

Y Soldiwr McVeigh
Bu McVeigh yn ymladd yn Rhyfel y Gwlff
Digwyddodd y dienyddio am 0800 yn America, 1300 amser Prydain.

Y bomio oedd digwyddiad mwya erchyll ar dir America mewn cyfnod o heddwch.

Cafodd 19 o blant eu lladd yn y ffrwydriad ac fe gafodd dros 500 eu hanafu.

Dienyddiad McVeigh yw'r cyntaf ers 38 o flynyddoedd yno.

Chwe blynedd ers y bomio

Cafodd tua 250 o oroeswyr a theuluoedd y rhai a fu farw ganiatad i wylio'r dienyddio ond cafodd cais i ddarlledu'r digwyddiad i gynulleidfa ehangach ei wrthod gan y llys.

Cafodd McVeigh, cyn-filwr yn Rhyfel y Gwlff, ei ddienyddio ychydig dros chwe blynedd wedi iddo gyflawni ei drosedd.

McVeigh
Awr a hanner ar l y ffrwydriad cafodd McVeigh ei ddal am yrru heb blatiau ar ei gar
Am ddau funud wedi naw ar fore Mercher, 19 Ebrill, 1995, y ffrwydrodd bom ger adeilad llywodraeth ffederal America yn Oklahoma.

Awr a hanner yn ddiweddarach cafodd McVeigh ei arestio gan heddlu trafnidiaeth am yrru heb blatiau cofrestru.

Ychydig cyn iddo gael ei ryddhau, 48 awr yn ddiweddarach, cafodd ei amau o fod yn gyrifol am y bomio a chafodd ei gyhuddo.

Lladd 19 o blant

Bom cartref yn cynnwys 2,220 cilogram o amoniwm nitrad ac olew wedi ei osod mewn fan wedi ei llogi oedd yn gyfrifol am y ffrwydriad.

Un o'r lluniau a welwyd drwy'r byd y diwrnod canlynol oedd darlun o Chris Fields, dyn tn, yn cario corff Baylee Almon, oedd newydd ddathlu ei phen-blwydd cynta'r diwrnod cynt.

Chris Fields yn cario corff Baylee Almon o'r rwbel
Chris Fields yn cario corff Baylee Almon o'r rwbel
Cymerwyd dros chwe wythnos i ganfod yr holl gyrff o'r rwbel.

Yn ystod yr achos llys ddwy flynedd yn ddiweddarach cafwyd McVeigh yn euog a'i ddedfrydu i gael ei ddienyddio drwy chwistrelliad gwenwynig.

Ond pam fod McVeigh wedi gwneud yr hyn a wnaeth?

Oriau ar l y ffrwydriad roedd arbenigwyr yn credu mai gwaith terfysgwyr o'r Dwyrain Canol oedd hyn.

Ond roedd dyddiad y bomio'n bwysig.

Ddwy flynedd yn gynt ar 19 Ebrill, 1993, fe aeth llu ffederal America i mewn i wersyll ger Waco yn Texas lle'r oedd sect o bobol yn cael eu cadw o dan arweinyddiaeth David Koresh.

McVeigh'n ymweld Waco

Daeth y gwarchae i ben ar l 51 diwrnod a chafodd 82 o bobol eu lladd.

Roedd McVeigh wedi ymweld Waco yn ystod y cyfnod yma.

Cerbydau'r Wasg
Roedd cannoedd o gerbydau'r wasg yn y carchar yn Indiana
Ac mae'n debyg ei fod yn gandryll gyda'r llywodraeth am eu hymddygiad yno.

Roedd dau o gyd filwyr McVeigh hefyd wedi cael eu cyhuddo o fod yn gysylltiedig gyda'r digwyddiad.

Mewn achosion llys eraill dedfrydwyd Terry Nichols i garchar am oes am ddynladdiad a chynllwynio gyda McVeigh.

Fe gyfaddefodd Michael Fortier iddo wybod ymlaen llaw am y cynllun a chafodd ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar am beidio rhybuddio'r awdurdodau a hynny ar l dod i gytundeb gyda'r erlyniad i fod yn brif dyst.

Dydy Adeilad Alfred P Murrah ddim wedi cael ei ail-godi, mae'n dal yn gofeb i'r 168 gollodd eu bywydau.

Cafodd cofeb ei hagor gan Bill Clinton yn 2000.

Mae'n cynnwys 168 o gadeiriau gydag enw pob un o'r rhai a fu farw arnyn nhw a choeden llwyfen a lwyddodd i wrthsefyll y bomio er ei bod wedi cael ei difrodi.