Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Guto Thomas, BBC Cymru
"Tipyn o newid i aelodau a strwythyr i'r cabinet"
 real 56k

Dydd Sadwrn, 9 Mehefin, 2001, 11:45 GMT
Blair yn enwi ei Gabinet newydd
Tony Blair
Tony Blair yn dychwelyd i Rif 10 yn fuddugoliaethus
Mae'r Prif Weinidog wedi gwneud newidiadau i'w gabinet yn dilyn buddugoliaeth ysgubol Llafur yn yr Etholiad Cyffredinol.

Y Cabinet newydd
Prif Weinidog Tony Blair
Dirprwy Brif Weinidog John Prescott
Canghellor Gordon Brown
Ysgrifennydd Tramor Jack Straw
Ysgrifennydd Cartref David Blunkett
Arglwydd Ganghellor Arglwydd Irvine o Lairg
Arweinydd Tý'r Cyffredin Robin Cook
Ysgrifennydd Amddiffyn Geoff Hoon
Ysgrifennydd Addysg a Sgiliau Estelle Morris
Ysgrifennydd Iechyd Alan Milburn
Ysgrifennydd Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Margaret Beckett
Ysgrifennydd Diwylliant Tessa Jowell
Prif Ysgrifennydd i'r Trysorlys Andrew Smith
Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau Alistair Darling
Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Llywodraeth Leol a'r Rhanbarthau Stephen Byers
Ysgrifennydd Diwydiant a Masnach a Gweinidog dros Ferched Patricia Hewitt
Prif Chwip Hilary Armstrong
Cadeirydd y Blaid Lafur Charles Clarke
Ysgrifennydd Yr Alban Helen Liddell
Ysgrifennydd Cymru Paul Murphy
Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon John Reid
Ysgrifennydd Datblygiad Rhyngwladol Clare Short
Arweinydd Tý'r Arglwyddi, Arglwydd Williams o Fostyn

Y sioc mwya ydi fod Jack Straw i olynu Robin Cook fel Ysgrifennydd Tramor, gyda David Blunkett yn Ysgrifennydd Cartre newydd.

Does 'na ddim lle yn y cabinet bellach i Chris Smith, Ann Taylor a Nick Brown.

Fe fydd Paul Murphy, Ysgrifennydd Cymru, yn cadw ei swydd.

Mae 'na bum dynes yn y cabinet gan gynnwys Margaret Beckett yn Ysgrifennydd Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, a'r cyn-athrawes Estelle Morris yn bennaeth ar adran newydd o dan yr enw Addysg a Sgiliau.

Mae John Prescott yn cael ei swyddfa ei hun yn y Cabinet yn goruchwylio gweithgareddau yn gyffredinol.

Dywedodd Mr Cook ei fod yn edrych ymlaen i gael dychwelyd i ganol gwleidyddiaeth Prydain efo'i swydd newydd.

Dywedodd Mr Cook ei fod yn edrych ymlaen i gael dychwelyd i ganol gwleidyddiaeth Prydain efo'i swydd newydd.

"Rydw i wedi bod wastad yn seneddwr gynta oll ac wedi colli'r Tý'r Cyffredin dros y pedair blynedd diwetha.

"Fel Ysgrifennydd Tramor, ychydig o amser 'dwi wedi ei dreulio yn y Tý.... Dwi'n falch i fod yn ôl yng nghanol y dadleuon yn y siambr unwaith eto."

Dywedodd Ms Short, sy'n parhau fel Ysgrifennydd Datblygiadau Rhyngwladol bod y newyddion am newid yr Ysgrifennydd Tramor wedi bod yn sioc i bawb.

Robin Cook
Bydd Robin Cook yn gadael y Swyddfa Dramor
Meddai Tony Lloyd, AS, gweinidog o dan Mr Cook yn y Swyddfa Dramor y bydd ei gyn-fos yn teimlo'r ergyd.

Ond dywedodd yr Ysgrifennydd Diwydiant a Masnach newydd, Patricia Hewitt nad oes yna erioed "swydd am byth mewn gwleidyddiaeth" wedi bod.

Penodi merched

Mae Ms Hewitt yn un o bedair dynes sydd wedi cael eu dyrchafu i'r cabinet wrth i saith o ferched fod yn aelodau.

Patricia Hewitt
Patricia Hewitt: Gweinidog newydd ros ferched
Dyma'r nifer mwya o ferched mewn unrhyw gabinet erioed.

Y tair arall ydy'r Ysgrifennydd Addysg a Sgiliau, Estelle Morris; Prif Chwip Hilary Armstrong a'r Ysgrifennydd Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Tessa Jowell.

Cafodd adran newydd ei sefydlu, Adran Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i gymryd lle'r Weinyddiaeth Amaeth (Maff) a fydd yn cael ei arwain gan gyn Arweinydd Tý'r Cyffredin, Margaret Beckett.

Estelle Morris
Dyrchafiaid i Estelle Morris
Bydd Ysgrifennydd Nawdd Cymdeithasol Alistair Darling yn arwain adran newydd, adran ar gyfer Gwaith a Phensiynau.

Cyn weinidog yn y Swyddfa Gartre Charles Clarke ydy'r unig ddyn newydd yn y cabinet, Gweinidog heb bortffolio a Chadeirydd y Blaid Lafur.

Mae Mr Blair wedi gadael Stryd Downing Street am Chequers a does dim disgwyl iddo gyhoeddi apwyntiadau y tu allan i'r cabinet, y gweinidogion, tan ar ôl y penwythnos.

Mae disgwyl i weld a fydd Keith Vaz, Gweinidog Ewrop yn cadw ei swydd a'i peidio.