Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Guto Thomas, BBC Cymru
"Cadw ei swydd fel Ysgrifennydd Cymru"
 real 56k

Dydd Sadwrn, 9 Mehefin, 2001, 11:45 GMT
Paul Murphy: Cadw ei swydd yn y Cabinet
Paul Murphy, AS Torfaen ac Ysgrifennydd Cymru
Mae Paul Murphy yn parhau i fod yn Ysgrifennydd Cymru
Wrth i Tony Blair gyhoeddi pwy fydd yn ei gabinet newydd mae Paul Murphy yn cadw ei swydd fel Ysgrifennydd Cymru.

Bu rhywfaint o ansicrwydd a fyddai'r swydd yn cael ei gadw yn dilyn datganoli.


Mae Paul Murphy yn llwyddiant mawr yn Cabinet ac mae o wedi ennyn parch ac edmygedd ei gydweithwyr ar hyd y sbectrwm gwleidyddol

Rhodri Morgan, Prif Weinidog y Cynulliad Cenedlaethol
Ond mae'r cyhoeddiad y bydd Mr Murphy yn parhau yn y Cabinet yn tawelu ofnau'r beirniaid.

Dywedodd ddydd Sadwrn ei fod yn "hapus iawn" i gael parhau i gynrychioli Cymru yn y Cabinet.

Dywedodd Prif Weinidog y Cynulliad Cenedlaethol, Rhodri Morgan, fod penodiad Mr Murphy yn newyddion da i Gymru.

"Dwi'n croesawu ail benodi Paul ar lefel bersonol ac oherwydd y bydd yn golygu y gallwn barhau yn ein partneriaeth broffesiynol," meddai.

'Cydweithio'

"Mae hyn yn rhoi cyfle i'r ddau ohonon ni i adeiladu ar y sylfaen gadarn yr ydym wedi ei gosod yn barod.

"Rydym yn meddu ar bartneriaeth wych sy'n gosod cyswllt arbennig a hanfodol rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a San Steffan.

Rhodri Morgan, Prif Weinidog y Cynulliad Cenedlaethol
Rhodri Morgan: 'Cydweithio er budd Cymru'
"Mae Paul Murphy yn llwyddiant mawr yn Cabinet ac mae o wedi ennyn parch ac edmygedd ei gydweithwyr ar hyd y sbectrwm gwleidyddol.

"Dwi'n sicr y bydd yn parhau i sicrhau y bydd anghenion Cymru yn cael ei gynrychioli yn y Cabinet," ychwanegodd.

Daeth Paul Murphy, Aelod Seneddol Torfaen, yn Ysgrifennydd Gwladol yng Ngorffennaf 1999 pan ddaeth Alun Michael yn Brif Weinidog y Cynulliad.

O Ogledd Iwerddon i Gymru

Eisoes roedd Mr Murphy, 53 oed, wedi bod Weinidog Datblygu Gwleidyddol yng Ngogledd Iwerddon lle cafodd ei ganmol y tu fewn a thu allan ei blaid.

Yn 1979 roedd yn gwrthwynebu datganoli.

Cafodd ei eni yn ne Cymru yn Nhachwedd 1948 a'i addysgu yn Ysgol Sant Ffransis, Abersychan, ac Ysgol Gorllewin Mynwy, Pontypwl.

Wedi dilyn cwrs yng Ngholeg Oriel, Rhydychen, bu'n ddarlithydd yng Ngholeg Addysg Bellach Glyn Ebwy.

Daeth yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Torfaen cyn ennill sedd Torfaen yn 1987gan ddilyn Leo Abse i Lundain.

Mae Mr Murphy wedi cael cryn lwyddiant yn ei waith yn Swyddfa Cymru.

Llwyddodd i gynyddu pwerau Comisiynwyr Plant a negydodd gyfran Cymru o wariant ychwanegol Gordon Brown o dan yr Adolygiad Gwario Cynhwysfawr.