Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Iola Wyn, Newyddion
"Mae mwy o bobol wedi gwneud cais am bleidlais post..."
 real 56k

Dydd Iau, 7 Mehefin, 2001, 22:15 GMT
Pleidleisiau post heb eu dosbarthu ar Ynys Mn
Bu'r Post Brenhinol ar Ynys Mn yn gwneud ei orau glas i ddosbarthu pleidleisiau post gyrhaeddodd ei swyddfa ddidoli ym Mangor fore Iau.

Bu'r postmyn yn dosbarthu'r ffurflenni i gartrefi ar yr ynys ac yn disgwyl tra bod y deiliaid yn eu llenwi er mwyn eu dosbarthu i'r gorsafoedd pleidleisio.

Os nad oes neb adref, buon nhw'n gadael nodyn iddyn nhw ffonio'r swyddfa ddosbarthu ac fe wnaed trefniadau'n i gasglu'r bleidlais cyn 10 o'r gloch nos Iau.

Dim syniad

Yn l y Post Brenhinol, doedd ganddyn nhw ddim syniad beth aeth o'i le a dydyn nhw ddim mewn sefyllfa i ddweud faint o ffurflenni sydd heb eu dosbarthu.

Credir mai ond ar Ynys Mn y mae'r broblem yma wedi codi.

Mae swyddogion y cyngor wedi derbyn nifer o gwynion gan bobol yn dweud nad oedden nhw wedi derbyn eu ffurflenni pleidleisio.

Yn l yr awdurdod, mi roedden nhw wedi derbyn 2,093 o geisiadau am bleidlais drwy'r post ac wedi'u gyrru allan.

Mae 1,323 wedi'u dychwelyd ond, yn l y cyngor, mi allai fod pob math o resymau pam bod y 770 arall heb yrru eu ffurflenni'n l.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.