Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Alun Rhys BBC Cymru
"Nid Plaid Cymru'n unig sy'n gyfrifol am y Gymraeg"
 real 28k

Gareth Glyn BBC Cymru'n holi Dylan Iorwerth, Golwg
"O ran sylw cenedlaethol mae'r pwnc wedi tawelu"
 real 28k

Dydd Mawrth, 5 Mehefin, 2001, 15:53 GMT
Mudiad Cymraeg newydd yn achosi ffrae
Draig Goch
Mae mewnfudo i ardaloedd gwledig a'r effaith ar yr iaith wedi bod yn bryder am dros 30 mlynedd
Mae'r bwriad i sefydlu mudiad newydd i amddiffyn y Gymraeg yn ei chadarnleoedd wedi arwain at ffrae wleidyddol.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhuddo Plaid Cymru o golli cysylltiad 'r ardaloedd y mae'r Blaid yn eu cynrychioli.

Ond mae Plaid Cymru wedi taro'n l trwy ddweud bod dyfodol yr iaith yn bwnc y dylai pob plaid fod yn ymboeni yn ei gylch o ac nad mater i Blaid Cymru yn unig mohono fo.

Seimon Glyn
Tynnodd y Cynghorydd Seimon Glyn sylw at broblem mewnlifiad i Ben Lln
Pan wnaeth Simon Glyn ei sylwadau dadleuol yngln mewnfudwyr a chymunedau Cymraeg yn l ym mis Chwefror roedd yna deimlad y byddai'r pwnc yn cael sylw mawr yn yr ymgyrch etholiadol.

Ond nid felly y bu ac mae'n bosib fod pob un o'r pleidiau am osgoi'r pwnc gan gredu y byddai codi'r mater yn gwneud mwy o ddrwg nag o les i'w hymgyrchoedd.

Ond rwan o fewn deuddydd i'r etholiad maen nhw wedi gorfod ymateb i'r pwnc yn dilyn adroddiadau fod mudiad newydd ar fin cael ei sefydlu i amddiffyn y Gymraeg.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi manteisio ar y cyfle i ymosod ar Blaid Cymru, gan honni fod y blaid wedi colli cyswllt 'r union ardaloedd y mae hi'n eu cynrychioli.

Wfftio hynny mae Plaid Cymru gan gyhuddo'r Democratiaid Rhyddfrydol o geisio troi pwnc yr iaith yn bl wleidyddol.

Galw am reoli'r mewnlifiad mae'r mudiad newydd Cymuned ond yn l Alun Cairns ar ran y Ceidwadwyr does dim modd gwneud hynny mewn marchnad rydd.

Ac mae'n ymddangos fod y Ceidwadwyr a Llafur o'r un farn yngln mater mewnfudo ac mai cryfhau'r economi ydi'r ateb ac nid rhwystro mewnfudwyr.

Gydag ond un diwrnod arall o ymgyrchu ar l go brin y gall pwnc mewnfudo fod yn faen tramgwydd etholiadol erbyn hyn.

Ond mae'n sicr y bydd sefydlu'r mudiad newydd, os caiff o'i sefydlu, yn esgor ar ddadlau dibendraw ar bwnc hynod o sensitif.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.