Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
Etholiad 2001 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Iau, 31 Mai, 2001, 19:11 GMT
Gwyl yr Urdd: Lluniau dydd Iau
Arwydd yr Wyl
Ar ail ddiwrnod Gwyl yr Urdd 2001 cafwyd cystadlaethau Gwobr Cymry Cymraeg o Ddewis, Cn Sioe Gerdd, Cr Cerdd Dant a Llefaru Dysgwyr dan 15.

Dyma rai o luniau'r dydd:

Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Syr Hugh Owen: 1af Cr Cerdd Dant
Elizabeth Price o Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Aberhonddu
Elizabeth Price o Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Aberhonddu: 1af Llefaru Dysgwyr dan 15
Ian Roe, Ysgol Alun, Yr Wyddgrug
Ian Roe, Ysgol Alun, Yr Wyddgrug: 1af Dawnsio Disco dan 15
Mirain Haf Bangor
Mirain Haf, Bangor: enillydd Cn Sioe Gerdd
Margaret Edwards
Margaret Edwards: enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes
Gail Lewis o Lanidloes
Gail Lewis o Lanidloes: enillydd medal y Cymry Cymraeg o Ddewis
Sara Lian Owen, Bangor
Sara Lian Owen, Bangor: 1af Unawd Merched dan 15 a 1af ar yr Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
Heledd Cynwal gyda Elizabeth Price
Heledd Cynwal gyda Elizabeth Price, enillydd y Llefaru Unigol i ddysgwyr 12 - 15
Hannah Jones
Hannah Jones: enillydd yr Unawd Offerynnol i blant rhwng 12- 15
Luned Emyr
Luned Emyr: enillydd y Fedal Ddrama
Trystan Llyr Griffiths
Trystan Llyr Griffiths: enillydd yr Unawd Bechgyn a'r Alaw Werin i fechgyn 12 - 15 oed
Nerys Thomas
Nerys Thomas: cystadleuydd ar gystadleuaeth y Llefaru Unigol rhwng 12 - 15
Jonathan Jones
Jonathan Jones: cystadleuydd ar y Llafaru Unigol i Ddysgwyr 12 - 15
Luned Emyr a Heledd Cynwal
Luned Emyr yn derbyn y Fedal Ddrama oddi wrth Heledd Cynwal
Cerian Phillips
Cerian Phillips: enillydd y Dawnsio Gwerin Unigol dan 15