Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 30 Mai, 2001, 09:38 GMT
Thatcher: 'Yr ewro'n ff´aidd'
Y Farwnes Thatcher
Thatcher: Yn erbyn yr ewro'n llwyr
Mae'r Farwnes Thatcher wedi ailgynnau'r ffrae dros Ewrop drwy ddweud y byddai gael gwared Ô'r bunt yn "ddi-asgwrn cefn".

Dywedodd y cyn-Brif Weinidog ar raglen newyddion y BBC y byddai colli'r bunt yn "hollol ff´aidd."

Ond mae'r Prif Weinidog Tony Blair, mewn erthygl yn y Sun, yn gwadu ei fod yn bwriadu "gwthio" Prydain tuag at yr ewro wedi'r etholiad.

Dywedodd y Farwnes Thatcher na fyddai byth yn cefnogi Prydain a'r ewro.

"Os nad oes gennych chi reolaeth ar eich arian, does ganddoch chi ddim rheolaeth ar eich rhyddid," meddai.

poster Llafur
Poster newydd Llafur
"Mae'r syniad y dylech chi gael gwared Ô'ch arian yn hollol ff´aidd a dydw i ddim yn credu y byddai llawer o bobol eisiau i hyn ddigwydd.

"Unwaith yr ydych chi'n mynd i Ewrop, mae'n beth ofnadwy, mae'n beth di-asgwrn cefn."

Daeth ei sylwadau tra oedd erthygl Tony Blair yn y Sun yn ailbwysleisio'i honiad bod yr ewro'n obsesiwn gan y Tor´aid ac nad oedd ganddyn nhw unrhyw beth i'w ddweud ar ddim arall.

"Mae'n bosib mai un o'r materion pwysicaf y bydd raid i'r genhedlaeth yma'i wynebu ydy a ddylid ymuno Ô'r ewro ai peidio," meddai.

"Ond nid dyna ydy'r prif bwnc trafod yn yr etholiad yma."

Ailbwysleisiodd ei addewid na fyddai yna arian sengl Ewropeaidd heb ganiatÔd pobol Prydain mewn refferendwm.

William Hague
William Hague: Am barhau i frwydro i achub yr ewro

"Mae'r syniad y byddai llywodraeth rywsut yn gwthio'r cyhoedd i wneud penderfyniad brys ar gefn etholiad cyffredinol yn chwerthinllyd," ychwanegodd.

Addawodd Arweinydd y Tor´aid William Hague mewn cyfweliad yn y Times y byddai'n parhau i ymladd i achub y bunt hyd yn oed pe bai Llafur yn ennill yr etholiad.

"Rwyf eisiau i bobol sylweddoli os na wnawn ni lwyddo i atal hyn rwan, mi fydd yn llawer iawn anoddach yn ddiweddarach.

"Felly mae hwn yn gyfnod tyngedfennol i'r ewro."

Mae cyn-Brif Weinidog Tor´aidd arall, John Major, wedi ymosod ar boster Llafur oedd wedi rhoi gwallt y Farwnes Thatcher ar ben William Hague.

"Mae'n blentynnaidd - mae'n ddiflas," meddai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.