Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 21 Mai, 2001, 10:34 GMT
HANES YR YMGYRCH
Ers cyhoeddi'r etholiad ar 8 Mai mae'r pleidiau wedi bod yn ymgyrchu yn ddyfal i geisio denu pleidleiswyr.


Dyma hanes yr ymgyrch hyd yn hyn.

Y Straeon

 • Plaid Cymru'n erbyn preifateiddio
 • Tynnu sylw at broblem trafnidiaeth gyhoeddus
 • Maniffesto busnes Llafur
 • Ceidwadwyr yn poeni am refferendwm ar yr ewro
 • Newyddion Dydd Mawrth
 • Llafur yn rhoi sylw i hawliau gweithwyr
 • Ymosod ar gynllun Llafur i ddelio Ô drwgweithredwyr
 • Y frwydr yn para dros wyl y banc
 • Gwadu camarwain efo ffigurau traed a genau
 • '12 diwrnod i achub y bunt'
 • Y Gynghrair Dros Fywyd yn colli eu hachos
 • Myfyriwr yn herio Blair
 • Newyddion Dydd Iau
 • MI5: Tebbit yn galw am ymchwiliad
 • Ewrop a'r ewro yn destun dadlau
 • Plaid y BNP yn ymgeisio am sedd yng Nghymru
 • Sylwadau Plaid Cymru'n creu cynnwrf
 • Dydd Mercher
 • Cyhuddo darlledwyr o annog protestwyr
 • 'Angen mwy o arian i Gymru'
 • DemRhydd wedi torri rheolau ar y wŕ
 • Dydd Mawrth
 • Y frwydr dros drethi'n poethi
 • Prescott: Difaterwch yw'r gelyn penna'
 • Ymchwiliad i bosteri ffug ym M˘n
 • Ali G yn fwy enwog na gwleidyddion
 • Pleidiau'n trafod cyfraith a threfn
 • Protestiwr yn barod i erlyn John Prescott
 • Blair yn ymweld Ô phensiynwyr de Cymru
 • Cyn AS Toriaidd yn datgan cefnogaeth i Blaid Cymru
 • Y bleidlais wledig yn derbyn sylw'r pleidiau
 • Ceidwadwyr:sylw i ffoaduriaid a'r bunt
 • Newyddion dydd Gwener
 • Datgelu polis´au gwyrdd
 • Prescott yn edifar am ymladd
 • DemRhydd lansio maniffesto Cymreig
 • DemRhydd: Cyhoeddi polisi'r pensiynwyr
 • Newyddion dydd Iau
 • Plaid Cymru'n cael ei chyhuddo o fod yn aneglur

 • Blair: Meddwi ar ganlyniadau'r etholiad?
 • Newid radical i wasanaethau cyhoeddus
 • Polis´au asgell chwith i Gymru
 • Y Blaid yn beirniadu polis´au economaidd Llafur
 • Ashdown: Rhybudd am ddifaterwch pleidleiswyr
 • Arthur Scargill yn lansio maniffesto'r Blaid Lafur Sosialaidd
 • Plaid am gynyddu pwerau'r Cynulliad
 • Ceidwadwyr am gadw Ysgrifennydd Cymru
 • Gwefan DemRhydd yn creu cynnwrf
 • Trethi ac addysg yn derbyn sylw'r pleidiau
 • Llafur am 'roi cyfle teilwng i bawb'
 • Ewro: Brown yn herio Hague
 • Lansio ymgyrch etholiadol Plaid Cymru
 • Cychwyn gwefan i etholwyr gwledig
 • Y Ceidwadwyr yn gobeithio cipio seddi
 • Llafur yn 'brwydro yn erbyn difaterwch'
 • Trethi'n dominyddu'r agenda etholiadol
 • Ceidwadwyr am leihau hawliau Aelodau Seneddol Cymreig
 • Hague yn addo toriadau mewn trethi
 • Kennedy'n hedfan i Gymru
 • 'Angen gwell system drafnidiaeth i Gymru'
 • Hague yn tanio yn yr ymgyrch etholiadol
 • Blair yn galw etholiad ym mis Mehefin