Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Arwel Evans BBC Cymru
"Doedd y cae ddim yn dderbyniol ar gyfer y gm"
 real 56k

Dydd Mawrth, 24 Ebrill, 2001, 14:35 GMT
Cae newydd yn y Stadiwm ar gyfer cwpan yr FA
Stadiwm y Mileniwm
Mae'n edrych yn debyg bod yna broblem hefyd efo to Stadiwm y Mileniwm
Mi fydd cae newydd yn cael ei osod yn Stadiwm y Mileniwm ar gyfer gm derfynol Cwpan FA.

Mi fydd y gwaith yn dechrau ddydd Iau.

Yn gynharach ddydd Mawrth dywedodd Cymdeithas Pl-droed Lloegr nad oedd cyflwr presennol y cae ddim digon da i gynnal gm derfynol Cwpan yr FA.

Cafwyd trafodaethau rhwng swyddogion y Gymdeithas a rheolwyr Stadiwm y Mileniwm ddydd Mawrth ynglyn sut i wella cyflwr y cae.

Tair wythnos sydd yna cyn rownd derfynol cwpan yr FA.

Pryderon am y gwair

Mae yna bryderon fod y gwair wedi'i ddifetha'n ystod rownd derfynol tlws LDV Vans rhwng Port Vale a Brentford yno ddydd Sul.

Mae yna ofnau hefyd fod yna broblem beirianyddol efo'r to ac nad oes modd ei gau.

Er ei bod hi'n glawio'n drwm ddydd Sul cafodd y to ddim ei gau ac mae hynny wedi arwain at adroddiadau fod y to wedi torri.

Mae Jon Owen Jones, aelod seneddol Llafur Canol Caerdydd, yn pryderu y gwnaiff hyn niwed i ddelwedd y stadiwm.

Y ffeinal rhwng Lerpwl ac Arsenal eleni fydd y tro cyntaf ers 1922 i rownd derfynol Cwpan yr FA beidio cael ei chwarae yn Wembley.

Fis Mai felly mi fydd llygaid y byd ar Gaerdydd.

Mae wyneb cae'r Stadiwm wedi cael ei ail osod unwaith yn barod y tymor yma, ac mi fydd yn cael wyneb arall rwan cyn mis Mai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.