Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Arwel Evans BBC Cymru
"Dydy cyflwr presennol y cae ddim digon da"
 real 28k

Dydd Mawrth, 24 Ebrill, 2001, 12:49 GMT
Cae Stadiwm y Mileniwm 'ddim digon da i'r FA'
Stadiwm y Mileniwm
Mae'n edrych yn debyg bod yna broblem efo to Stadiwm y Mileniwm
Yn l Cymdeithas Pl-droed Lloegr dydy cyflwr presennol cae Stadiwm y Mileniwm ddim digon da i gynnal gm derfynol Cwpan yr FA.

Bydd trafodaethau rhwng swyddogion y Gymdeithas a rheolwyr Stadiwm y Mileniwm yn parhau bnawn Mawrth ynglyn sut i wella cyflwr y cae.

Gyda llai na thair wythnos cyn rownd derfynol cwpan yr FA daeth dirprwyaeth o'r Gymdeithas Bl-droed i Gaerdydd i asesu cyflwr y cae.

Mae yna bryderon fod y gwair wedi'i ddifetha'n ystod rownd derfynol tlws LDV Vans rhwng Port Vale a Brentford yno ddydd Sul.

Mae yna ofnau hefyd fod yna broblem beirianyddol efo'r to ac nad oes modd ei gau.

Er ei bod hi'n glawio'n drwm ddydd Sul cafodd y to ddim ei gau ac mae hynny wedi arwain at adroddiadau fod y to wedi torri.

Niwed i'r ddelwedd

Mae Jon Owen Jones, aelod seneddol Llafur Canol Caerdydd, yn pryderu y gwnaiff hyn niwed i ddelwedd y stadiwm.

Y ffeinal rhwng Lerpwl ac Arsenal eleni fydd y tro cyntaf ers 1922 i rownd derfynol Cwpan yr FA beidio cael ei chwarae yn Wembley.

Fis Mai felly mi fydd llygaid y byd ar Gaerdydd.

Mae wyneb y cae yn y Stadiwm wedi cael ei ail osod unwaith yn barod y tymor yma, ac mae'n edrych yn debyg y bydd yn rhaid gwneud hynny unwaith eto cyn mis Mai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.