Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 24 Ebrill, 2001, 08:52 GMT
Cwpan FA: Pryder ynglın â Stadiwm y Mileniwm
Stadiwm y Mileniwm
Mae'n edrych yn debyg bod yna broblem efo to Stadiwm y Mileniwm
Mae yna bryderon unwaith eto ynglın â chyflwr y cae yn Stadiwm y Mileniwm.

Gyda llai na thair wythnos cyn rownd derfynol cwpan yr FA mi fydd dirprwyaeth o Gymdeithas Pêl-droed Lloegr yn teithio i Gaerdydd ddydd Mawrth i asesu cyflwr y cae.

Mae yna bryderon fod y gwair wedi'i ddifetha'n ystod rownd derfynol tlws LDV Vans rhwng Port Vale a Brentford yno ddydd Sul.

Mae yna ofnau hefyd fod yna broblem beirianyddol efo'r to ac nad oes modd ei gau.

Er ei bod hi'n glawio'n drwm ddydd Sul cafodd y to ddim ei gau ac mae hynny wedi arwain at adroddiadau fod y to wedi torri.

Niwed i'r ddelwedd

Mae Jon Owen Jones, aelod seneddol Llafur Canol Caerdydd, yn pryderu y gwnaiff hyn niwed i ddelwedd y stadiwm.

Y ffeinal rhwng Lerpwl ac Arsenal eleni fydd y tro cyntaf ers 1922 i rownd derfynol Cwpan yr FA beidio cael ei chwarae yn Wembley.

Fis Mai felly mi fydd llygaid y byd ar Gaerdydd.

Mae wyneb y cae yn y Stadiwm wedi cael ei ail osod unwaith yn barod y tymor yma, ac mae'n edrych yn debyg y bydd yn rhaid gwneud hynny unwaith eto cyn mis Mai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.