Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Iau, 12 Ebrill, 2001, 06:32 GMT
Diwrnod ola ffatri ddillad
Ffatri ddillad Dewhirst, Llambed
Diwedd cyfnod: Y ffatri yn Llambed yn cau
Dydd Iau yw diwrnod ola ffatri ddillad yn y gorllewin.

Y cwmni yw Dewhirst sy'n cynhyrchu dillad merched ac yn cyflogi 165 yn Llanbedr Pont Steffan.

Bydd y rhan fwya o'r menywod yn cael cynnig gwaith yn eu ffatr´oedd yn Abertawe ag Aberteifi.

Pan gyhoeddwyd y newyddion y byddai'r ffatri'n cau, roedd yn ergyd i drigolion Llambed.

Mae cwmni Dewhirst yn un o'r cyflogwyr mwya yn yr ardal.

Bydd yn cau ar ˘l cyfnod ymgynghori o 90 diwrnod.

Adleoli staff

Roedd y cwmni wedi dweud eu bod yn gofidio am y gweithwyr a'u bod yn gobeithio cynnig swyddi i bob un ohonyn nhw mewn ffatr´oedd eraill.

Y bunt gre yw'r rheswm penna am y cau.

Elin Jones, AC Cerdigion
Cyfarfod brys: Elin Jones, AC Ceredigion
Wedi'r cyhoeddiad bu Elin Jones, Aelod y Cynulliad dros Geredigion, yn cyfarfod swyddogion y cwmni ar frys.

Ac roedd Cynog Dafis, Aelod y Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, wedi dweud ei fod yn poeni am ddyfodol ffatri'r cwmni yn Abergwaun.

Mae'r ffatri honno yn cyflogi bron i 300 o bobol.