Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 6 Ebrill, 2001, 10:18 GMT
Cymeradwyo agor rhan arall o lein bach
Rheilffordd Eryri
Mae'r trÍn eisoes yn rhedeg o Gaernarfon i'r Waunfawr
Cafodd y cynlluniau i agor rhan arall o Reilffordd Eryri rhwng Caernarfon a Phorthmadog eu cymeradwyo gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddydd Mercher.

Mae nifer o bobol leol wedi beirniadu gwaith sydd eisoes wedi'i wneud ar ddiogelu rhan o'r lein sy'n mynd drwy Fwlch Aberglaslyn.

Cafwyd caniat‚d cynllunio i agor y rhan rhwng Y Waunfawr a Phorthmadog gan yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth John Prescott ar yr amod bod y cyhoedd yn cael eu diogelu rhag i greigiau ddisgyn yn y bwlch.

Mae'r gwaith costiodd £200,000 erbyn hyn wedi'i orffen ac roedd rhaid iddo dderbyn cymeradwyaeth yr Awdurdod cyn gallu cario mlaen ‚ gweddill y gwaith o ail-agor y lein.

Mae cynrychiolwyr o'r Awdurdod eisoes wedi ymweld ‚'r safle ac roedd disgwyl iddyn nhw gymeradwyo'r gwaith ddydd Mercher.

Agor ail ran

Y llynedd cafodd ail ran lein bach hiraf Cymru ei agor gan alluogi ymwelwyr a phobol leol i deithio o Gaernarfon i'r Waunfawr.

Dechreuodd y gwaith o ail-osod cledrau Rheilffordd Eryri bedair blynedd yn Űl.

Achosodd y cynllun gryn wrthwynebiad yn lleol, efo nifer o bobol - ffermwyr yn arbennig - oedd yn byw ger y rheilffordd yn gwrthwynebu.

Roedd nifer hefyd yn pryderu am effaith y rheilffordd ar brydferthwch Eryri.

Ond roedd eraill yn dadlau y byddai'n hwb mawr i ddenu ymwelwyr i'r ardal.

Bu raid cynnal ymchwiliad cyhoeddus cyn i Reilffordd Ffestiniog - oedd wedi prynu asedau hen Reilffordd yr Ucheldir a oedd wedi cau yn y 1930au - allu dechrau ar y gwaith.

Mi gafodd y cwmni grant sylweddol gan Gronfa Mileniwm y Loteri tuag at y gwaith.

Y cam cyntaf oedd gosod rheilffordd o Gaernarfon i Dinas - ar wely hen reilffordd yr LMS, (London Midland Scotish).

Gwirfoddolwyr ydy nifer sy'n gweithio ar y rheilffordd ond mae nifer o bobol leol wedi cael gwaith yn clirio llwybr yr hen reilffordd ac yn gosod cledrau newydd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.