Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Sadwrn, 31 Mawrth, 2001, 16:57 GMT
Adfer stafell fwyta Scott i'w gogoniant gwreiddiol
Capten Scott yn Antarctica
Capten Scott yn ei gartref yn Antarctica
Mi fydd stafell fwyta ble cafodd Capten Scott swper cyn cychwyn ar ei daith hanesyddol i Begwn y De'n cael ei hadfer ar l cael ei gadael i ddadfeilio am 10 mlynedd.

Mae'r ystafell yng ngwesty'r Royal yng nghanol Caerdydd fydd yn agor yn hwyrach eleni ar l gwario'n helaeth arno.

Capten Scott
Cychwynnodd Capten Scott ei daith o Gaerdydd
Cynhaliwyd y swper yn 1910 efo maer ac aelodau o gorfforaeth Caerdydd yn bresennol.

Cyrhaeddodd Scott a'i dm Begwn y De yn Ionawr 1912 - gan ddarganfod fod Roald Amundsen o Norwy wedi cyrraedd yno o'i flaen.

Ond bu farw Scott a'i ddynion wrth geisio mynd yn l at eu cyflenwadau bwyd drwy dywydd garw.

Mae gwesty'r Royal gyferbyn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd a bu'n wag am flynyddoedd wedi iddo fod yn westy masnachol am gyfnod ac yna'n loches i'r digartref.

Mi fydd y gwesty'n agor diwedd yr haf ar l gorffen y gwaith adnewyddu ac mi fydd yn cynnwys bariau yfed a disco.

Ond fel amod cynllunio mi fynnodd Cadw y dylid adfer yr hen stafell fwyta i'w gogoniant.

Caerdydd
Mae'r gwesty yng nghanol Caerdydd
Daeth cwmni o arbenigwyr yno i wneud y gwaith ac maen nhw wedi symud y stafell un llawr yn uwch nag oedd hi'n wreiddiol, ond fel arall mi fydd hi'n union yr un fath.

"Mae'r gwaith ar y paneli coed tc gwreiddiol yn ddiddorol iawn," yn l John Kilcourse o'r cwmni arbenigwyr.

"Tra bod y plu arnyn nhw wedi'u cerfio llaw yn y dull traddodiadol, mae torri'r coed i'r meintiau pwrpasol a'r gwaith plaenio'n enghreifftiau cynnar o waith coed pheiriant."

Yn ogystal 'r paneli, adferwyd hefyd y llefydd tn marmor a theils.

"Mae'n ddifyr nodi bod adfer y stafell fwyta wedi costio 50,000, efo'r coed tc yn unig yn costio 10,000 - o'i gymharu 'r 15,000 gostiodd hi i adeiladu'r gwesty cyfan yn 1864," meddai Mr Kilcourse.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.