Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Llun, 12 Mawrth, 2001, 11:37 GMT
Beirniadu Robinson yn America
Anne Robinson
Mae Anne Robinson wedi gwrthod ymddiheuro
Er gwaetha gwrthwynebiad chwyrn fe gafodd sylwadau y cyflwynydd teledu Anne Robinson am y Cymry eu hail ddarlledu ar raglen Room 101 y BBC nos Sul.

Ar hyn o bryd mae Ms Robinson yn America i hyrwyddo ei rhaglen ar rwydwaith NBC yno.

Ond mae rhai o Gymry America wedi eu cynddeiriogi gan ei sylwadau ac wedi dechrau ymgyrch yn ei herbyn.

Mae Trevor Williams yn un o gyd-sylfaenwyr mudiad Twm Sin Cati.

Mudiad ydy Twm Sin Cati sy'n ymgyrchu dros hawliau'r Cymry yn America.

Dydyn nhw ddim yn hapus am ymddygiad a sylwadau Ms Robinson.

'Ddim yn dderbyniol'

Dywedodd Mr Williams: "Mae America'n llawn o wahanol gymdeithasau o gefndiroedd gwahanol, dydy hi ddim yn iawn be ddywedodd Ms Robinson.

"Mae Colin Powell, Ysgrifennydd Gwladol America'n derbyn llythyr o gwyn ganddon ni.

"Dydy sylwadau fel hyn ddim yn dderbyniol ynglyn neb."

Chafodd y sylwadau dadleuol ddim eu torri o'r rhaglen.

Gwylltiodd y gyflwynwraig lawer o bobol pan alwodd y Cymry'n "annymunol ac annifyr" ar y rhaglen.

Dywedodd fod ei sylwadau'n ysgafn ac os oedden nhw wedi gwylltio pobol, roedd angen mwy o synnwyr hiwmor arnyn nhw.

Ymchwiliad Heddlu'r Gogledd

Ond cafodd ei hymosodiad ar y Cymry ei gondemnio yn helaeth ac mae Heddlu Gogledd Cymru'n ymchwilio i gwyn o hiliaeth yn ei herbyn.

Dywedodd llefarydd eu bod wedi derbyn cwyn gan aelod o'r cyhoedd oedd yn honni bod y cyflwynydd yn "annog casineb hiliol."

Martyn Jones
Cwyno: Mae Martyn Jones AS wedi ysgrifennu at y BBC
Mae'r heddlu wedi cysylltu 'r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol ac yn mynd i anfon ffeil at Wasanaeth Erlyn y Goron.

Mae'r Manic Street Preachers wedi ymuno yn y ffrae wrth i un o aelodau'r grwp, Nicky Wire, sarhau Ms Robinson mewn cyngerdd yng Nghaerdydd gafodd ei ddarlledu ar Radio 1.

Ac mae aelodau'r Pwyllgor Dethol Cymreig, pwyllgor seneddol gyda llawer o Aelodau Seneddol Cymru yn eistedd arno, wedi gofyn i Ms Robinson ymddangos ger eu bron i "egluro'i hun".

Ond fe ymatebodd hi y byddai'n rhaid iddyn nhw dalu iddi am fod yno gan y byddai'n wastraff o'i hamser iddi ddod.

Roedd Martyn Jones AS wedi gofyn i'r BBC beidio ag ailddarlledu'r rhaglen.

"Mae sarhau'r genedl Gymreig unwaith yn anghywir," meddai.

"Ond mae ailadrodd y sarhad wythnos yn ddiweddarach yn warthus."

Ond er cydnabod bod 500 o bobl wedi cwyno am y rhaglen, gwrthod ei apl wnaeth y BBC a bwriedir i Room 101 fynd allan eto heb unrhyw newidiadau nos Sul.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.