Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 2 Mawrth, 2001, 15:16 GMT
Mudiad Cymraeg o fewn y Blaid Lafur
Llafur
Mi wnaed y penderfyniad yn ystod Cynhadledd y Blaid Lafur yn Abertawe
Mae'r aelod seneddol Ewropeaidd Eluned Morgan wedi cyhoeddi mudiad o fewn y Blaid Lafur Gymreig i godi proffil y Gymraeg.

Dywedodd wrth gyfarfod ymylol yn ystod Cynhadledd y Blaid yn Abertawe ei bod yn bwysig i roi fwy o sylw i'r iaith tra'i bod yn bwysig hefyd na ddylid colli golwg o'i phersbectif rhyngwladol.

Mi fyddai'r mudiad yn cael ei sefydlu er cof am Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos.

Fore Gwener am y tro cyntaf erioed mi gafodd un o gyfafodydd ymylol y Blaid Lafur yn cael ei gynnal yn Gymraeg.

Mi fu Eluned Morgan yn cadeirio trafodaeth yn ystod y gynhadledd ar a ydy gwersi'r gorffennol yn dal yn berthnasol heddiw.

Ymysg y siaradwyr roedd dau hanesydd amlwg - Yr Athro Deian Hopkin a'r Athro Hywel Francis.

Eluned Morgan
Eluned Morgan: "Mi fydd y mudiad yn cael ei sefydlu er cof am Yr Arglwydd Cledwyn"
Yn ddiweddar bu i'r Athro Hopcyn ysgrifennu hanes can mlynedd cyntaf y Blaid Lafur ynghyd chyflwyno'r rhaglen How Red was my Valley ar y BBC.

Mi fu'n dadlau bod gan y Blaid Lafur berthynas gryfach a hirach efo'r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig nag y mae llawer yn ei gydnabod.

"Yn hytrach nag anwybyddu'r Gymru Gymraeg, mae gwreiddiau'r Blaid Llafur ynddi," meddai.

"Dylai'r blaid rwan ailfeddiannu ei thiriogaeth ac ailbwysleisio'i hanes."

Mi fu'yr Athro Francis sy'n ymgeisydd Llafur yn etholaeth Aberafan yn sn am bwysigrwydd y mudiad Llafur yn y gorffennol a'r presennol.

Yn l Eluned Morgan: "Roedd y cyfarfod yma'n rhoi cyfle i aelodau Cymraeg y Blaid Lafur ddathlu, drwy gyfrwng y Gymraeg, hanes y Blaid Lafur yng Nghymru."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.