Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 2 Mawrth, 2001, 07:36 GMT
Cyfarfod ymylol Cymraeg cyntaf Llafur
Llafur
Mi fydd y cyfarfod yn rhan o gynhadledd y Blaid Lafur yn Abertawe
Am y tro cyntaf erioed mi fydd un o gyfafodydd ymylol y Blaid Lafur yn cael ei gynnal yn Gymraeg.

Mi fydd aelod seneddol Ewrop Llafur Eluned Morgan yn cadeirio trafodaeth yn ystod cynhadledd y Blaid Lafur yn Abertawe ar a ydy gwersi'r gorffennol yn dal yn berthnasol heddiw.

Ymysg y siaradwyr mae dau hanesydd amlwg - Yr Athro Deian Hopkin a'r Athro Hywel Francis.

Eluned Morgan
Eluned Morgan: "Mi fydd y cyfarfod yn rhoi cyfle i aelodau Cymraeg y Blaid Lafur ddathlu hanes y blaid
Yn ddiweddar bu i'r Athro Hopcyn ysgrifennu hanes can mlynedd cyntaf y Blaid Lafur ynghyd chyflwyno'r rhaglen How Red was my Valley ar y BBC.

Mi fydd yn dadlau bod gan y Blaid Lafur berthynas gryfach a hirach efo'r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig nag y mae llawer yn ei gydnabod.

"Yn hytrach nag anwybyddu'r Gymru Gymraeg, mae gwreiddiau'r Blaid Llafur ynddi," meddai.

"Dylai'r blaid rwan ailfeddiannu ei thiriogaeth ac ailbwysleisio'i hanes."

Mi fydd yr Athro Francis sy'n ymgeisydd Llafur yn etholaeth Aberafan yn sn am bwysigrwydd y mudiad Llafur yn y gorffennol a'r presennol.

Yn l Eluned Morgan: "Mi fydd y cyfarfod yma'n rhoi cyfle i aelodau Cymraeg y Blaid Lafur ddathlu, drwy gyfrwng y Gymraeg, hanes y Blaid Lafur yng Nghymru."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.