Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Llun, 12 Chwefror, 2001, 07:58 GMT
Datblygu safle hen waith dur
Brymbo
Mi gaeodd gwaith dur Brymbo ddeng mlynedd yn ōl
Mae cynghorwyr Wrecsam yn trafod cynlluniau ar gyfer hen safle gwaith dur Brymbo.

Fis Rhagfyr mi glywodd y cyngor y byddai'n derbyn £8.5m ar gyfer y cynllun fyddai'n creu hyd at 1,000 o swyddi yn y tymor hir.

Wedi 200 mlynedd o gynhyrchu haearn a dur ar y safle mae angen clirio'r holl lygredd.

Clirio rwbel

Mi fydd dwy filiwn o fetrau ciwbig o rwbel yn cael eu symud er mwyn gwneud lle i unedau busnes a 300 o dai.

Ddydd Llun mae cynghorwyr yn derbyn adroddiad fod cwmni Brymbo Developments yn adfer a datblygu rhannau o'r safle sydd eisoes wedi derbyn caniatād cynllunio.

Mi fydd y cyngor yn diogelu'r safle ac yn adfer yr adeiladau hanesyddol sydd yno.

Mae swyddogion y cyngor yn argymell y dylai'r cynghorwyr gymeradwyo mān newidiadau i'r caniatād gwreiddiol a roddwyd yn 1997 cyn y cyhoeddiad fod arian ar gael.

Mi fydd y cyngor yn sefydlu pwyllgor cyswllt ā'r gymuned leol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.