Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Nia Harri BBC Cymru o Lyn Parc y Sandy
"Bu pysgotwyr yn ceisio achub y pysgod..."
 real 56k

Dydd Mawrth, 9 Ionawr, 2001, 19:08 GMT
Lladd miloedd o bysgod mewn llyn
Parc Arfordir y Mileniwm, Llanelli
Mae yna nifer o gystadlaethau pysgota i fod yn y llyn
Mae swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd a gwirfoddolwyr o glybiau pysgota de Cymru'n ceisio darganfod o ble daeth petrol a diesel i Lyn Parc y Sandy ger Llanelli sydd wedi lladd miloedd o bysgod.

Mae'r hylif yn dal i lifo i'r llyn gafodd ei greu fel rhan o gynllun Arfordir y Mileniwm yn Llanelli.

Ond yn l y gwasanaeth tn, does yna ddim peryg i drigolion y tai cyfagos.

Dyma'r ail achos o lygredd yn y llyn eleni, ond hwn ydy'r un mwyaf difrifol.

Llifo o draen

Mae'r petrol yn llifo i'r llyn o draen ger stad dai newydd.

Mae'r swyddogion yn credu bod y petrol a'r diesel yn llifo o danc tanwydd gerllaw.

Mae bron i 3,000 o bysgod marw wedi cael eu darganfod yn y llyn ac mae swyddogion yn ceisio dal y rhai sydd heb eto farw.

Maen nhw'n cael gryn drafferth gan fod rhwystrau wedi'u gosod ar lan y llyn i rwystro rhai rhag potsio.

Cafodd y llyn ei greu ar hen safle diwydiannol gydag arian y Mileniwm.

Mae nifer o gystadlaethau pysgota garw i fod i gael eu cynnal yma dros y blynyddoedd nesaf.

Mae aelod Cynulliad Llanelli Helen Mary Jones wedi galw am ymchwiliad llawn i ddarganfod sut wnaeth petrol gael ei ollwng i'r llyn.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.