Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 22 Rhagfyr, 2000, 11:06 GMT
Halen o Gymru'n creu cynwrf
Halen Mn
Mae Halen Mn yn cael ei werthu yn rhai o siopau mawr Llundain
Un cynhwysyn sy'n creu cynnwrf ymysg cogyddion gorau Prydain ydy halen a hwnnw'n dod o Gymru.

Mae Halen Mn bellach ar frig rhestr siopa'r gwybodusion sy'n ysgrifennu colofnau bwyd y cylchgronnau.

Delia Smith
Mae cynhwysion Delia Smith yn rhai poblogiadd iawn
Ac mae un o'r cogyddion teledu enwoca erioed yn annog pawb i'w brynu.

Mae'r cogydd teledu Rick Stein eisioes wedi hyrwyddo Halen Mn.

Ac mae'r cwmni wedi clywed y bydd Delia Smith yn ei ychwanegu at ei rhestr o gynhwysion hanfodol i'r gegin.

Mae rhestr cynhwysion Delia Smith fel arfer yn gwerthu'n rhyfeddol o sydyn.

Oddi ar arfordir Brynsiencyn ar Ynys Mn mae'r mr yno wedi ennill gwobr baner las am lendid y dwr.

Purdeb

Ac yno y ffurfiwyd cwmni Halen Mn dair blynedd yn l.

Roedd y perchnogion, David Lee Wilson a'i wraig Alison, eisioes yn rhedeg menter Sw Mr Mnl, ond roedden nhw angen cynhaliaeth pan oedd nifer yr ymwelwyr yn isel dros y gaeaf.

Mae'r cynnyrch wedi ennill clod am ei burdeb.

Mae siopau Selfridges a Harvey Nicholls yn Llundain ymhlith y rhai sydd bellach yn ei werthu.

Mae'r halen ar gael dros y we hefyd.

Ond mae siopwyr lleol yn falch o gael cynnyrch lleol hefyd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.