Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Iola Wyn BBC Cymru
"Mae hyn yn ergyd anferthol i'r bwrdd rheoli"
 real 56k

Dydd Mawrth, 19 Rhagfyr, 2000, 14:51 GMT
Bwrdd rheoli bocsio'n colli'i apÍl
Michael Watson
Cafodd Watson ei anafu yn 1991
Mae Bwrdd Rheoli Bocsio Prydain yn wynebu argyfwng ariannol wedi i lys ei orfodi i dalu iawndal i Michael Watson.

Mi gollodd y bwrdd ei apÍl yn erbyn dyfarniad ei fod yn gyfrifol am ddifrod i ymennydd Watson naw mlynedd yn Űl.

Daw'r dyfarniad diweddaraf yma ddyddiau wedi i Paul Ingle gael ei anafu'n ddifrifol mewn gornest am deitl pwysau plu'r byd.

Ingle
Mae Ingle yn dal yn wael yn yr ysbyty
Mae Watson, bocsiwr pwysau canol, yn gobeithio cael £1m oddi wrth y bwrdd.

Ond mae hyn wedi arwain at bryder ymysg byrddau rheoli eraill fel pÍl-droed a rygbi a all wynebu'r un broblem.

Mi fydd yn anodd i'r bwrdd rheoli dalu'r iawndal i Watson, ond yn Űl cyfreithiwr y bocsiwr eu bai nhw ydy hynny am ymladd yr achos.

"Mae'r bwrdd wedi gwario rhai cannoedd o filoedd o bunnau'n y llysoedd," meddai.

Mae Watson, 35, erbyn hyn mewn cadair olwyn.

Mi dderbyniodd Watson ei anafiadau tra'n ymladd Chris Eubank mewn gornest deitl WBO fis Medi 1991.

Yn dilyn ei anafiadau, mi fu i'r bwrdd ddod ‚ mesurau meddygol llymach yn ystod gornestau.

Yn yr achos apÍl clywodd y llys nad oedd y doctoriaid wedi dod at Watson yn ddigon buan a doedd yr offer angenrheidiol ddim ar gael.

Fis Medi'r llynedd, dyfarnodd yr Uchel Lys y dylai'r bwrdd dalu iawndal i Watson.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.