Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 28 Tachwedd, 2000, 16:34 GMT
Tymheredd Tachwedd ar i fyny
llifogydd
Mae disgwyl mwy o lifogydd yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf
Mis Tachwedd oedd y mis cynhesaf ers 20 mlynedd yn ogystal bod y mis gwlypaf ers canrifoedd.

Ddydd Mawrth mi aeth y tymheredd cyn uched 17C (63F) mewn rhai ardaloedd.

Mae'r tywydd cynnes yn newyddion da i rai sy'n pryderu am filiau nwy ac olew uchel ond mae'n debyg ei fod yn dystiolaeth bod y byd yn cynhesu.

Ond er ei bod yn gynnes iawn am yr adeg yma o'r flwyddyn, dim hwn ydy'r dydd cynhesaf o Dachwedd erioed.

Ar 4 Tachwedd 1946 mi gyrhaeddodd y tymheredd 21C.

Gwyntoedd cynnes yn chwythu o gyfeiriad Mr y Canoldir sy'n gyfrifol am y tywydd cynnes.

Mae'n debyg y bydd y tywydd cynnes yn para tan ddydd Iau.

Ond nid Prydain ydy'r unig wlad sydd wedi dioddef tywydd anarferol.

Mae Sweden wedi cael ei llifogydd gwaethaf ers canrif.

Y tywydd cynnes sy'n gyfrifol am hyn, gan y byddai unrhyw law yr adeg yma o'r flwyddyn wedi disgyn fel eira.

Ddydd Llun cyhoeddwyd bod Cymru a Lloegr wedi cael yr Hydref gwlypaf ers dechrau cadw cofnodion 234 mlynedd yn l.

Gan gynnwys tywydd gwlyb y penwythnos ddiwethaf, daw cyfanswm y glaw yng Nghymru i 17.99 modfedd (457mm) gan dorri'r record flaenorol o 17.95 modfedd gafwyd yn 1852.

Glaw'r Hydref
1766: 201mm
1852: 456mm
1998: 322mm
1999: 258mm
2000: o leiaf 457mm

Ac mae disgwyl mwy o law yn y dau ddiwrnod sy'n weddill o fis Tachwedd.

Yn l y rhagolygon tymor hir mae disgwyl mwy o law ym Mhrydain ac mae'n fwy na thebyg y gwelwn ni lifogydd unwaith eto.

Mae yna rybuddion yn dal i fod ar 12 o afonydd Prydain ac mae'r ddaear yn wlyb iawn sy'n achosi problemau i nifer o ffermwyr.

Yn l Y Swyddfa Dywydd mae disgwyl y bydd y tywydd gwlyb yma'n dod yn nodwedd arferol o fisoedd yr Hydref ym Mhrydain.

Methu cytuno

Cafodd y ffigyrau eu rhyddhau ddiwrnod wedi i'r Dirprwy Brif Weinidog John Prescott ddweud, wedi i gynhadledd hinsawdd Yr Hg fethu dod i gytundeb, mai rhybudd oedd y llifogydd fod yr hinsawdd yn newid.

Ond yn l Y Swyddfa Dywydd roedd yn amhosib dweud mai'r ddaear yn cynhesu oedd yn gyfrifol am y tywydd drwg.

Ac mae'n debyg y byddwn ni'n cael tywydd gwlypach yn y dyfodol.

Tywydd cyfnewidiol gawn ni dros y dyddiau a'r misoedd nesaf, sef cyfuniad o gyfnodau gwlyb a sych.