Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Beti Phillips o Saron ger Rhydaman
"Mi ddechreuodd pan oedd y gwr yn mynd allan"
 real 28k

Dydd Gwener, 24 Tachwedd, 2000, 10:11 GMT
Helpu rhai sy'n cael eu poeni gan stelcwyr
Suzy Lamplugh
Mi ddiflannodd Suzy Lamplugh tra'n gweithio fel gwerthwr tai
Mae ymgyrch newydd wedi dechrau yng Nghymru i helpu'r rhai sy'n cael eu poeni'n y gwaith gan stelcwyr.

Mae undeb y gweithwyr cyhoeddus Unsain wedi dod rhai sydd wedi cael eu poeni gan stelcwyr, yr heddlu a gwleidyddion at ei gilydd i roi'r cyngor gorau ar sut i atal hyn.

Ymysg y rhai sy'n cael eu poeni, mae 80% ohonyn nhw'n ferched.

Mi fydd Tracey Morgan a sefydlodd rwydwaith i'w helpu yn sn am ei phrofiadau erchyll hi wrth gynhadledd i ferched yng Nghaerdydd ddydd Gwener a gafodd ei threfnu gan Unsain.

Stelcio am wyth mlynedd

Mi fu i Mrs Morgan a'i gwr ddod yn gyfeillgar dyn a aeth ati'n ddiweddarach i'w stelcio am wyth mlynedd.

Mae o erbyn hyn wedi ei gael yn euog dan y ddeddf atal-stelcian - deddf a ddaeth i fodolaeth yn rhannol drwy ymdrechion Diana Lamplugh a sefydlodd Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh i ymgyrchu'n erbyn stelcwyr ac i greu cymdeithas mwy diogel.

Mi ddiflannodd ei merch, Suzy, yn 1986 tra'n gweithio fel gwerthwr tai.

Yn l un arall sydd wedi dioddef, Beti Phillips o Saron ger Rhydaman, mi gafodd ei stelcio gan ddyn ar y ffn oedd yn gwybod am bob symudiad yr oedd hi'n ei wneud.

Mae Unison yn bryderus bod stelcwyr erbyn hyn yn defnyddio e-bost a'r rhyngrwyd i ddod o hyd i ac i boeni pobol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.