Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
Etholiad 2001 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Llun, 20 Tachwedd, 2000, 13:18 GMT
Arian tuag at ailddatblygu Porth Tywyn
Millennium Coastal Park, Llanelli
Asbestos was found at the site by a member of the public
Mi fydd Gweinidog Cyllid y Cynulliad Edwina Hart yn cyhoeddi y bydd yna 1.9m tuag at ailddatblygu harbwr Porth Tywyn.

Daw'r arian o Gronfa Adfywio Lleol y Cynulliad a mi fydd yna 500,000 o grant Amcan 2 hefyd ar gael tuag at y gost 4.5m.

"Mae datblygu Parc Arfordir y Mileniwm eisoes wedi trawsnewid yr amgylchedd ar yr arfordir rhwng Llanelli a Phorth Tywyn," meddai Mrs Hart.

"Mi fydd y cynllun yma'n ychwanegu at y llwyddiant hwnnw ac mae'n hanfodol ar gyfer ffyniant economaidd Porth Tywyn yn y dyfodol."

Mae disgwyl y bydd 30 o swyddi'n cael eu creu ar l gorffen y gwaith ac mi fydd yn hwb i ddenu buddsoddiad preifat ac i greu rhagor o swyddi'n yr ardal.

Prif nodweddion y cynllun ydy cronni'r harbwr allanol ynghyd 'r pontwns, trwsio wal yr harbwr a thirlunio'r tir o gwmpas.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin hefyd yn cyfrannu tuag at y gost ac yn l yr awdurdod mae gwneud gwelliannau i'r harbwr yn hanfodol er mwyn denu mwy o ymwelwyr i Borth Tywyn yn ogystal ag i ddarparu gwell adnoddau i'r gymuned leol.

Mae'r Cyngor yn gobeithio y bydd gwaith pellach yn cael ei wneud yn ystod 2002/3 fydd yn datblygu safleoedd o amgylch yr harbwr ac ym Mhenbre.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.