Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Nia Harri, Newyddion
"Mae ymgyrchwyr wedi bod wrthi ers dros ddegawd..."
 real 56k

Garry Owen BBC Cymru'n holi Heini Gruffudd
"Mae hwn yn ddiwrnod da i addysg Gymraeg yn Abertawe"
 real 28k

Dydd Iau, 16 Tachwedd, 2000, 18:38 GMT
Buddugoliaeth i rieni ysgol Gymraeg
plant
Mi fydd yna ysgol gynradd Gymraeg newydd yn yr ardal
Mae ymgyrchwyr fu'n gwrthwynebu cynlluniau i symud safle Ysgol Gymraeg Tirdeunaw, Abertawe, yn hawlio buddugoliaeth.

Ers misoedd bellach mae yna ofnau wedi bod y byddai'n rhaid i'r disgyblion symud i rannu safle ag ysgol Saesneg ym Mhenlan.

Ond ddydd Iau argymhellodd Cabinet Cyngor Abertawe adael yr ysgol lle mae hi.

Ymgyrchu'n galed

Ers i'r rhieni gael gwybod eu bod yn rhan o'r ddogfen ymgynghorol ar addysg ac y gallai'r ysgol orfod rhannu safle ag Ysgol Gynradd Saesneg Clwyd ym Mhenlan, maen nhw wedi bod yn ymgyrchu'n galed i gadw'r ysgol lle y mae.

Un o'r amryw ddadleuon oedd nad oedd digon o le ar safle Ysgol Clwyd i gynnal y ddwy ysgol.

Penderfynodd Cyngor Abertawe beidio symud Ysgol Tirdeunaw.

Hefyd argymhellodd y cyngor y dylid adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yng ngorllewin Abertawe i ateb y galw yno.

Maen nhw felly'n rhoi'r gorau i'w cynllun i ystyried safle Ysgol Gyfun Gwyr petai honno'n symud, gan bod yna eisoes ddwy ysgol gynradd Gymraeg yn y dalgylch.

Mae eu newid meddwl yn siwr o gael ei groesawu.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.