Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Gwener, 27 Medi, 2002, 06:49 GMT
Mwyafrif o blaid newid tymhorau ysgol
plant ysgol
Mi fyddai'r plant yn dal i gael yr un faint o wyliau
Mae bron i 70% o Gynghorau Cymru a Lloegr a holwyd mewn arolwg diweddar o blaid cael blwyddyn ysgol chwe thymor.

Roedd dros haner yr awdurdodau addysg a holwyd gan Gymdeithas y Cynghorau Lleol wedi ymateb i gais i gael barn y cymunedau lleol.

Chris Price
Chris Price: Falch o'r gefnogaeth
Roedd bron i 90% o blaid cynlluniau i gael tymhorau'r gwanwyn a'r haf yn debycach i'r un maint, ynghyd â sefydlogi gwyliau'r Pasg.

Cefnogwyd, hefyd, gais y Gymdeithas i awdurdodau gydweithio ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.

"Mi rydyn ni'n falch bod ein hargymhellion wedi derbyn cefnogaeth gan gymunedau lleol fyddai'n cael eu heffeithio gan y newidiadau," meddai Chris Price, cadeirydd Comisiwn Trefnu'r Flwyddyn Ysgol.

"Daeth yn amlwg mai'r prif wrthwynebiad oedd y gwahanol draddodiadau a threfniadau ynglın â dyddiadau gwyliau a dechrau diwedd tymhorau."

Yr argymhellion:

  • chwe thymor
  • dau dymor cyn y Nadolig
  • yr un tymor yn hwy na 38 diwrnod
  • pythefnos o wyliau fis Hydref
  • gwyliau Nadolig dim llai na bythefnos
  • y pedwar tymor wedi'r Nadolig ddim hirach na chwe wythnos yr un
  • gwyliau'r haf o leiaf fwy na phum wythnos.

Cafodd adroddiad y Comisiwn ei gyhoeddi ddydd Gwener ac mae modd darllen yr adroddiad llawn yn

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.