Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Catrin Evans, Newyddion
"Roedd y Ceidwadwyr yn hyderus y gallen nhw adennill seddau..."
 real 56k

Dydd Gwener, 8 Mehefin, 2001, 08:48 GMT
Y Ceidwadwyr yn methu ym Mynwy
Mynwy
Roedd pawb ar bigau drain yng Nghwmbrn
Wedi ail-gyfri'r pleidleisiau ddwywaith, Huw Edwards gadwodd etholaeth Mynwy i Lafur, gan chwalu gobeithion y Ceidwadwyr i gael sedd yng Nghymru.

Er i Roger Evans ddal y sedd i'r Ceidwadwyr yn y gorffennol, methu wnaeth o'r tro hwn.

Mr Evans oedd yr aelod hyd at 1991 pan gipiodd Huw Edwards hi i Lafur ond aeth hi'n l i Mr Evans yn 1992.

Yn etholiad 1997 mi gipiodd Huw Edwards hi unwaith eto a phe bai'r Toraid wedi gwneud yn well yn etholiad 2001, mae'n debyg mai Roger Evans fyddai'r aelod dros yr etholaeth. Ond nid felly y bu.

Pethau'n agos

Cafwyd yr awgrym cyntaf bod pethau'n agos tua hanner nos pan drefnodd Mr Evans gyfarfod 'i gydweithwyr yn Neuadd y Sir yng Nghwmbrn.

Roedd y swyddogion wedi gobeithio cyhoeddi'r canlyniad am 2.30 ond doedd hyn ddim i fod.

Dri o'r gloch fore Gwener cyhoeddwyd nad oedd yna fwyafrif a bod y ddau ymgeisydd wedi cytuno i gael ailgyfri.

Ond doedden nhw ddim nes i'r lan a bu raid ailgyfri unwaith eto.

Erbyn hyn roedd y cyfrifwyr yn flinedig a llawer yn mynnu y dylen nhw gael paned neu sigaret cyn ailddechrau 'r gwaith.

Dryswch a dadlau

Roedd yna ddryswch a dadlau yngln phleidleisiau post pan gyhoeddwyd bod rhwng 40 a 100 mewn un etholaeth oedd wedi gofyn am gael pleidleisio drwy'r post heb dderbyn y ffurflenni.

Roedd rhai wedi gallu pleidleisio yn eu gorsaf leol ac eraill wedi methu.

Ond Huw Edwards oedd yn fuddugol ar y noson.

"Mae hi wedi bod yn noson anodd," meddai.

"Mae'r llwyddiant i gyd oherwydd ymdrech gweithwyr y blaid."

Ond doedd Roger Evans ddim mor galonog.

"Rwy'n siomedig iawn 'r canlyniad," meddai.

"Pan wnaeth Llafur yn dda ymhobman, crafu drwodd wnaeth Mr Edwards yn yr etholaeth hon."