Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


John Stevenson, Newyddion
"Roedd Tony Blair yn barod i gydnabod ei ddycnwch fel ymgyrchydd..."
 real 56k

William Hague ac ymateb Ceidwadwyr Cymru
"Ddim wedi gwneud dim argraff ar y wlad yn gyffredinol"
 real 28k

Garry Owen yn holi Dr Richard Wyn Jones
"Sefyllfa'n waeth na Llafur ar ei gwaetha"
 real 56k

Dydd Gwener, 8 Mehefin, 2001, 12:40 GMT
Hague yn ymddiswyddo fel arweinydd
Ffion a William Hague yn y cyfri yn Richmond, Gogledd Efrog
Y dyfodol? William Hague yn ymddiswyddo
Mewn araith fore Gwener y tu allan i Bencadlys y Ceidwadwyr cyhoeddodd William Hague ei fod yn ymddiswyddo fel arweinydd ei blaid yn dilyn canlyniadau siomedig yn yr Etholiad Cyffredinol.

William Hague ydy arweinydd cynta y Blaid Geidwadol i beidio mynd i 10 Stryd Downing fel Prif Weinidog ers 1922.

Dywedodd y byddai'n gadael arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol mor fuan ag y byddai olynydd wedi cael ei ddewis.

"Does 'na'r un dyn yn angenrheidiol. Does yr un dyn yn fwy pwysig na'r blaid," meddai.

"Mae'n hanfodol i arweinyddion i wrando ac i bleidiau newid.

Ethol arweinydd newydd

"Dwi'n credu ei fod yn hanfodol bod y blaid yn cael cyfle i ddewis arweinydd a all adeiladu ar yr hyn 'dwi wedi ei gyflawni, ond a fydd hefyd yn gallu mentro a gobeithio sicrhau mwy o gefnogaeth drwy'r wlad.

"Oherwydd hyn, rwyf wedi penderfynu ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Geidwadol pan fydd olynydd yn gallu cael ei ethol a hynny yn ystod y misoedd nesaf.

"Tan hynny fe fyddaf yn parhau gyda swyddogaeth Arweinydd yr Wrthblaid yn y Senedd a thu allan."

Yn gynharach fe wnaeth Mr Hague longyfarch Tony Blair, drwy alwad ffn, cyn mynd i gyfri yn ei etholaeth ei hun yn Richmond, Gogledd Efrog.

'Gwastaffu pedair blynedd'

Wrth ymateb i gyhoeddiad dywedodd Rod Richards ei fod yn falch o weld ei gefn.

"Wnaeth o ddim argraff ar y wlad yn gyffredinol, a wnaeth o ddim i helpu'r ymgyrch yng Nghyrmu, er bod ei wraig yn Gymraes.

"Mae o wedi gwastraffu pedair blynedd.

"Fe wnaeth o addewidion mawr, nad ydy o wedi eu cyflawni."

Amgylchiadau anodd

Ond maer Bill Hughes wedi dweud ei fod wedi gwneud gwaith da mewn amgylchiadau anodd.

"Wedi trio newud y balid, ond y drwg ydy'r rhai sydd a cyllell yn ei gefn, yr rhai sydd wedi methu yn y gorffennol."

Dywedodd David Davies, AC Mynwy, ei fod wedi gwnud swydd da, er ei bod wedi bod yn anodd iddo ar brydiau.

Mae Syr Eric Howells, cyn-gadeirydd y Blaid yng Nghymru yn credu y dylai fod wedi pwyllo cyn gwneud y cyhoeddiad.

"Mae o wedi gwneud yr un camgymeriad John Major."