Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Garry Owen yn holi John Stevenson, BBC Cyrmu
"Annog pobol i gymryd rhan yn y broses wleidyddol"
 real 56k

Adroddiad John Stevenson, BBC Cymru
"Buddugoliaeth hanesyddol...."
 real 28k

Rhys Evans a Dafydd Trystan yn trafod y canlyniadau
"Gwleidydd Llafur mwya llwyddiannus erioed"
 real 28k

Gary Owen yn holi Dr Richard Wyn Jones
"Y sefyllfa'n waeth na Llafur ar ei gwaetha"
 real 56k

Dydd Gwener, 8 Mehefin, 2001, 12:46 GMT
Buddugoliaeth ysgubol i Lafur
Mae Tony Blair yn dathlu ail dymor mewn llywodraeth
Mae Tony Blair yn dathlu ail dymor mewn llywodraeth
Mae'r Blaid Lafur wedi ennill buddugoliaeth fawr wrth sicrhau mwyafrif llethol dros y Blaid Geidwadol yn yr Etholiad Cyffredinol.

Mae Tony Blair, yr arweinydd Llafur cyntaf i gael ail dymor yn olynol, wedi dychwelyd i Downing Street ar ˘l i'r etholiad greu canlyniad a oedd yn adlewyrchu llwyddiant ysgubol y blaid yn 1997.

William Hague a'i wraig Ffion yn pleidleisio
Datganodd William Hague ei siom gyda'r canlyniad
Wnaeth William Hague, arweinwyr y Ceidwadwyr, ffonio Mr Blair i ildio wrth iddi ddod yn amlwg bod Llafur yn mynd i drechu ei blaid yn hawdd.

Yn ddiweddach, wrth siarad yn ei etholaeth yn Swydd Efrog, lle y cafodd ei ail-ethol, dywedodd Mr Hague fod y canlyniadau drwy Brydain wedi bod yn "siom fawr" i'r Ceidwadwyr.

Wrth dderbyn ei fuddugoliaeth yn ei etholaeth yn Sedgefield, dywedodd Mr Blair fod y Blaid Lafur wedi ennill ail dymor mewn llywodraeth yn olynol am y tro cyntaf yn ei hanes.

"Mae'n beth rhyfeddol," meddai.

Drwy Brydain, cafodd ei blaid lwyddiant digamsyniol wrth iddynt lwyddo i wrthsefyll ymgais y Tor´aid i'w disodli.

Ychydig o newid er 1997

Serch hynny, fe gafwyd y llwyddiant mewn etholiad lle bu'r nifer a bleidleisiodd yn is nag yn yr un etholiad ers 1918 gan ostwng 11% i ychydig yn llai na 60%.

Mae'r nifer isel a bleidleisiodd yn sicr yn mynd i fod yn destun trafod yn yr wythnosau wedi'r etholiad.

Yn etholiad cyffredinol 1997 roedd gan Lafur 418 o Aelodau Seneddol, roedd gan y Ceidwadwyr 165 a'r Democratiaid Rhyddfrydol 46.

Eleni, yn gyffredinol, ychydig iawn o newid a fu ar batrwm y pleidleisiau a'r nifer o seddi a gafodd y pleidiau i gyd ar draws Prydain.

Canlyniadau diddorol

Serch hynny, bu rhai canlyniadau lleol arwyddocaol.

Cafwyd tipyn o syndod pan lwyddodd y BNP i ennill dros 6,000 o bleidleisiau yn Oldham, lle digwyddodd y terfysgoedd rhwng llanciau croenwyn a rhai o dras Asiaidd yn ddiweddar.

Yn St Helens, roedd y Blaid Lafur yn dathlu wrth i Shaun Woodward, y cyn-aelod seneddol Tor´aidd a symudodd i'r Blaid Lafur, ennill y sedd.

Lwyddodd dau wleidydd Llafur dadleuol i ddal eu seddi er gwaetha'r helyntion a ddaeth i'w rhan yn ddiweddar. Cadwodd Peter Mandelson ei sedd yn Hartlepool, a Keith Vaz ei sedd yn Dwyrain Caerlyr.

Ond yn Wyre Forest llwyddodd yr ymgeisydd annibynnol Richard Taylor i drechu gweinidog y llywodraeth David Lock, a hynny fel rhan o ymgyrch i achub ysbyty lleol.

Yn yr Alban, fe gollodd yr SNP un sedd wrth i'r Tor´aid lwyddo i ennill troedle yn y wlad honno - un sedd yn fwy nag yn 1997.

Ond mae Cymru yn parhau yn ddi-Dori.

Daeth y Ceidwadwyr yn agos ym Mrycheiniog a Maesyfed ac ym Mynwy, ond heb lwyddo i ennill yr un sedd.