Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 6 Mehefin, 2001, 22:01 GMT
Deg AS Cymreig yn gadael San Steffan
Tri o'r gwleidyddion sy'n ffarwelio  San Steffan
Tri o'r gwleidyddion sy'n ffarwelio San Steffan
Mi fydd gan Gymru o leiaf 10 Aelod Seneddol newydd wrth i nifer fu yn y Senedd am beth amser roi'r gorau iddi.

Mae 'na chwe aelod Llafur wedi ymddeol - nifer ohonyn nhw, fel Prif Weinidog y Cynulliad Rhodri Morgan, yn mynd i ganolbwyntio ar eu gwaith yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Fydd dau o aelodau Plaid Cymru ac un Democrat Rhyddfrydol chwaith ddim yn gorfod gwneud y daith eto i Lundain.

Ty'r Arglwyddi

Cafodd tri o aelodau Llafur - Barry Jones (Alun a Glannau Dyfrdwy), Syr John Morris (Aberafan) a Richard Livesey (Brycheiniog a Maesyfed) eu dyrchafu i D'r Arglwyddi.

Bu Mr Jones yn San Steffan am dros 30 mlynedd gan gynnwys cyfnod fel Ysgrifennydd Cymru'r wrthblaid yn yr 1980au.

Ron Davies
Mae cyn-Ysgrifennydd Cymru Ron Davies yn canolbwyntio ar ei sedd yn y Cynulliad
Mae'n gyn gadeirydd yr Uwch-bwyllgor Cymreig ac mi gyhoeddodd ei ymddeoliad ychydig wythnosau cyn yr etholiad cyffredinol.

Syr John Morris, y cyn Dwrnai Cyffredinol ydy'r aelod Cymreig fu'n gwasanaethu hiraf.

Cafodd ei ethol yn yr 1960au ac ymunodd 'r Cabinet fel Ysgrifennydd Cymru yn 1974.

Mae Richard Livesey'n ymddeol fel arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ac yntau wedi bod yn aelod dros Frycheiniog a Maesyfed ers is-etholiad yn 1985.

Llwyddodd i gadw'i sedd yn etholiad cyffredinol 1987 o 56 sedd yn unig.

Collodd i'r Ceidwadwyr o 130 pleidlais yn yr etholiad dilynol ond cipiodd y sedd yn l yn 1997 efo 5,000 o fwyafrif.

O Gaernarfon i'r Cynulliad

Mae cyn lywydd Plaid Cymru Dafydd Wigley'n gadael San Steffan er mwyn canolbwyntio ar fod yn aelod yn y Cynulliad dros Gaernarfon.

Cafodd ei ethol i'r Senedd gyntaf yn 1974 a bu'n llywydd ei blaid rhwng 1981-4 ac yna rhwng 1991-2000.

Ted Rowlands
Mi fydd AS Merthyr MP Ted Rowland yn ymddeol
Mae cyn Ysgrifennydd Cymru arall yn ymddeol o San Steffan - Ron Davies sydd hefyd am ganolbwyntio ar y Cynulliad.

Daeth yn Ysgrifennydd Cymru yn 1997 ac yn arweinydd arfaethedig y Cynulliad y flwyddyn ddilynol.

Ond bu raid iddo ymddiswyddo wedi achos Comin Clapham yn Hydref 1998.

Daeth Rhodri Morgan yn Brif Weinidog y Cynulliad yn Chwefror y llynedd wedi ymddiswyddiad aelod arall Llafur Alun Michael.

Mae'n rhoi gorau i'w sedd yn y Senedd yn cynrychioli Gorllewin Caerdydd er mwyn cynrychioli'r etholaeth honno yn y Cynulliad.

Un o'r ieuengaf

Roedd aelod Merthyr Tudful a'r Rhymni Ted Rowlands yn un o'r rhai ieuengaf yn San Steffan pan gafodd ei ethol yn 1966 yn 26 oed yn aelod dros Ogledd Caerdydd.

Ond collodd ei sedd yn ddiweddarach a daeth yn aelod dros Ferthyr mewn is-etholiad yn 1972.

Bu'n weinidog yn Y Swyddfa Gymreig a'r Swyddfa Dramor yn Llywodraethau Wilson a Callaghan.

Daeth Allan Rogerts yn aelod dros Y Rhondda yn 1983 a hynny ar l bod yn aelod yn Ewrop dros dde-ddwyrain Cymru ers 1979.

Cynrychiolodd John Marek Wrecsam dros Lafur ers 1983 ond rwan mi fydd yn canolbwyntio ar y Cynulliad dros yr un etholaeth.

Ieuan Wyn Jones gymerodd yr awennau oddi ar Dafydd Wigley fel llywydd Plaid Cymru fis Awst diwethaf.

Bu'n aelod dros Ynys Mn ers 1987 ond rwan bydd yntau hefyd yn canolbwyntio ar y Cynulliad.