Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 7 Mehefin, 2001, 09:48 GMT
Bwrw pleidlais mewn tafarn a siop
Mae pobol Cymru'n pleidleisio mewn lleoedd amrywiol ar hyd a lled Cymru
Mae pobol Cymru'n pleidleisio mewn lleoedd amrywiol ar hyd a lled Cymru
Fe fydd pobol ar hyd a lled Cymru'n pleidleisio mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys archfarchnad a thafarn leol.

Yn draddodiadol mewn ysgolion lleol neu neuaddau pentref yr oedd pobol yn pleidleisio.

Ond mae pethau wedi newid tipyn yn ystod y blynyddoedd diweddar ac mae nifer fawr eisoes wedi pleidleisio drwy'r post gan fod y rheolau wedi eu llacio dipyn eleni.

Er mwyn ceisio denu pobol allan i bleidleisio mae'r llywodraeth wedi troi at ddulliau newydd.

Am y tro cyntaf fe fydd siopwyr yn archfarchnad Tesco ar gyrion Caerdydd yn cael pleidleisio wrth iddyn nhw grwydro o amgylch y siop.

Dyma arbrawf newydd sydd wedi'i drefnu gan y Comisiwn Etholiadol.

Wedi'r etholiad fe fydd y comisiwn yn archwilio dulliau newydd o bleidleisio gan gynnwys pleidleisio dros y rhyngrwyd.

Bydd rhai etholwyr yn cael pleidleisio yn eu tafarn leol hyd yn oed.

Tafarn

Mae 143 o etholwyr ar restr Maldwyn a fydd yn pleidleisio yn Nhafern Dwynant ym mhentref Ceinws yng nghanolbarth Cymru.

Er bod Cymru'n enwog am gadw at draddodiad dywedodd Nerina Davies o Gyngor Sir Powys: "Dydw i ddim wedi clywed am neb sy'n gwrthwynebu pleidleisio mewn tafarn."

Dywedodd bod Tafern Dwynant yn dafarn "cymunedol" sy'n cynnwys y siop leol a'r swyddfa bost yn ogystal.

Mae defnyddio'r dafarn yn gwneud pleidleisio'n fwy cyfleus i etholwyr gwledig.

Fel arall fe fydden nhw'n gorfod teithio tipyn ac fe fyddai hynny'n atal rhai fel yr henoed rhag pleidleisio.

Dywedodd Ms Davies fod perchenog y dafarn, Norah Richards, yn mynd i ddarparu digon o dÍ i staff yr orsaf bleidleisio, ond ni fyddan nhw'n cael dim alcohol.

Ymysg y lleoedd anarferol eraill mae canolfan gelf a chrefft yn Abertawe a charafan ym Medwas ger Caerffili.

A bydd tua 80 o drigolion Bedwellte ger Tredegar yn pleidleisio mewn ystafell mewn bwthyn yn y pentref.

Mae'r bwthyn wedi ei osod i weithredu fel gorsaf bleidleisio i'r gymuned.