Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mawrth, 5 Mehefin, 2001, 15:15 GMT
Newyddion dydd Mawrth
Y Democratiaid Rhyddfrydol yn ymgyrchu yn etholaeth Romsey
Y Democratiaid Rhyddfrydol yn ymgyrchu yn etholaeth Romsey
Fe fu'r pleidiau gwleidyddol yn brysur iawn ddydd Mawrth yn ceisio ennill pleidleiswyr mewn seddi allweddol.

Pwysleisiodd Llafur fod "pob pleidlais yn cyfri" er mwyn annog eu cefnogwyr i gyd i fynd i'r orsaf bleidleisio ddydd Iau.

Canolbwyntiodd y Democratiaid Rhyddfrydol ar etholaeth Romsey sef y sedd yr enillon nhw oddi wrth y Ceidwadwyr mewn is-etholiad y llynedd.

Fe fu'r blaid hefyd yn canolbwyntio ar iechyd a gwasanaethau cyhoeddus ddydd Mawrth.

Michael Portillo yn ymosod ar drethi cudd y Blaid Lafur
Michael Portillo yn ymosod ar drethi cudd y Blaid Lafur
Dywedodd arweinydd y blaid Charles Kennedy fod Llafur wedi bradychu'r gwasanaeth iechyd a bod y Ceidwadwyr yn ei anwybyddu.

Dywedodd nad yw'n credu fod Llafur yn sicr o ennill mwyafrif enfawr ac y bydd yna sawl canlyniad annisgwyl nos Iau.

Penderfynodd y Ceidwadwyr ganolbwyntio ar bynciau a fu ar flaen yr agenda yn nyddiau cynnar yr ymgyrch etholiadol sef trethi a'r ewro.

Ymosod

Pwysleisiodd canghellor yr wrthblaid, Michael Portillo, y byddai pleidlais i Lafur yn gyfystyr phleidlais i drethi uwch.

Dadleuodd fod Llafur wedi effeithio ar deuluoedd a busnesi gyda'u "trethi cudd" a bod pris petrol yn uwch ym Mhrydain nac yn unman arall yn Ewrop.

Ymunodd Francis Maude, ysgrifennydd tramor yr wrthblaid, Mr Portillo i ymosod ar Lafur am geisio cael gwared o'r bunt.

Dydd Mawrth fe ddatganodd dau bapur newydd eu bod nhw'n cefnogi Llafur, sef y 'Times' a'r 'Financial Times'.

Dyma'r tro cyntaf mewn hanes i'r 'Times' gyhoeddi ei fod yn cefnogi Llafur ac ar hyd y blynyddoedd mae wedi bod yn bapur newydd Ceidwadol.

Yn y cyfamser dangosodd pol piniwn ICM fod bron i 66% o'r etholwyr yn credu nad yw'r pleidiau gwleidyddol wedi llwyddo i drafod pynciau sy'n berthnasol i'r etholwyr.

Ieuan Wyn Jones yn ymgyrchu yn y Rhondda
Ieuan Wyn Jones yn ymgyrchu yn y Rhondda
Yn Nghymru fe fu'r pleidiau gwleidyddol wrthi'n ymgyrchu'n ddyfal.

Ymgyrchu yn y Rhondda ac ymosod ar Blaid Cymru wnaeth y blaid Lafur.

Hefyd fe ymwelodd yr ysgrifennydd amddiffyn, Geoff Hoon, gogledd Cymru lle pwysleisiodd bwysigrwydd swyddi amddiffyn yng Nghymru.

Fe fu Ann Widdecombe yn ymgyrchu yng Nghaerdydd ar ran y Ceidwadwyr lle pwysleisiodd addewid y blaid i gynyddu'r nifer o heddlu ar y strydoedd.

Addysg a ffioedd dysgu aeth sylw'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Bu Plaid Cymru yn ymgyrchu yn y Rhondda gan geisio annog pleidleiswyr na fyddai pleidlais i Blaid Cymru'n bleidlais wastraff.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.