Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad John Stevenson Gohebydd Seneddol BBC Cymru
"Mae'r polau piniwn yn dal yn erbyn y Ceidwadwyr"
 real 56k

Dewi Llwyd BBC Cymru'n holi Dr Dafydd Trystan
"Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi gwneud yn dda"
 real 56k

Ieuan Wyn Jones, llywydd Plaid Cymru
"Pobol eisiau plaid sy'n mynd i siarad dros eu buddiannau nhw"
 real 28k

Rhun ap Iorwerth yn holi Elfyn Llwyd, Plaid Cymru
"Llais cryf i Gymru a sicrhau bod y Cynulliad yn fwy effeithiol"
 real 28k

Rhun ap Iorwerth yn holi Elfyn Llwyd, Plaid Cymru
"Ddim gwahanol i unrhyw etholiad arall"
 real 28k

Rhun ap Iorwerth yn holi Albert Owen, Llafur
"Mae pobol eisiau llais a bod yn rhan o'r broses"
 real 28k

Helen Mary Jones, Plaid Cymru
"Pobol yr ardaloedd traddodiadol yn siomedig iawn ‚ Llafur Newydd"
 real 28k

Dydd Mawrth, 5 Mehefin, 2001, 11:19 GMT
Y frwydr rhwng Llafur a Phlaid Cymru'n poethi
Yn nyddiau olaf yr ymgyrch mae Ieuan Wyn Jones wedi pwysleisio wrth yr etholwyr yng Nghymru y bydd ei blaid yn gwneud yn well nac erioed eleni.

Dywedodd fod ei blaid yn hyderus iawn y byddan nhw'n dychwelyd mwy o aelodau seneddol nac erioed i San Steffan ac y byddai ganddyn nhw gyfran llawer uwch o'r bleidlais nac yn 1997.

"Rydym ni am dorri'r mwyafrifoedd enfawr sydd gan Lafur yn ei 'chadarnleoedd' " meddai Ieaun Wyn Jones.

Dywedodd fod nifer o etholwyr yng nghymoedd y de wedi eu siomi gyda Llafur Newydd a bod yn well ganddyn nhw'r addewidion sydd ym maniffesto Plaid Cymru.

Ymateb

Mae'n honni bod etholwyr wedi ymateb yn gadarnhaol i faniffesto Plaid Cymru a'r addewidion i sicrhau gwasanaethau cyhoeddus effeithiol, ailddosbarthu cyfoeth i greu cymdeithas decach, a mwy o bwerau i'r Cynulliad.

Yn nyddiau olaf yr ymgyrch felly mae Plaid Cymru'n gweithio'n galed i geisio gwrth ddweud yr hyn y mae Llafur wedi bod yn ei ddatgan yn y cymoedd sef mai "pleidlais wastraff" fyddai pleidlais i Blaid Cymru.

Mae Plaid Cymru'n ceisio annog etholwyr y byddai pleidlais iddi yn arwain at well cynrhychiolaeth yn San Steffan.

Paul Murphy'n cyhyddo Plaid Cymru o 'helpu' Hague
Paul Murphy'n cyhyddo Plaid Cymru o 'helpu' Hague
Pwysleisiodd arweinydd y blaid: "Byddai pleidlais o'r fath yn gorfodi Tony Blair i wrando ar gymunedau Cymru sydd wedi'u hanwybyddu am gyfnod llawer rhy hir."

Hefyd mae'r blaid yn dadlau mai nhw yw'r unig wir sialens i Lafur yn Nghymru.

Maen nhw'n dadlau na fyddai'r Ceidwadwyr yn cael eu hethol a bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn 'amherthnasol' yng Nghymru.

Ymosod

Yn y cyfamser mae Ysgrifennydd Cymru, Paul Murphy, wedi cyhuddo Plaid Cymru o fod yn gwn bach i William Hague.

Ddydd Mawrth fe fu Paul Murphy'n pwysleisio neges Llafur y fod peryg i William Hague gyrraedd Downing Street drwy'r drws cefn pe byddai nifer yn pleidleisio i Blaid Cymru'n yn yr etholiad.

Dywedodd Mr Murphy fod Ieaun Wyn Jones wedi datgan y byddai yr un mor fodlon ‚ llywodraeth DorÔaidd ag y mae ‚ llywodraeth Lafur.

Beirniadodd y blaid am nad ydyn nhw wedi rhyddhau unrhyw ddatganiad sy'n ymosod ar y Ceidwadwyr

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.