Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Catrin Evans Gohebydd Gwleidyddol
"Cyhuddwyd Plaid Cymru o fod yn gwn bach i'r Toraid"
 real 56k

Adroddiad Bethan Lewis, BBC Cymru
"Y pleidiau'n canolbwyntio ar y seddi sydd yn y fantol"
 real 28k

Dydd Mawrth, 5 Mehefin, 2001, 17:19 GMT
Ymgyrch y pleidiau'n dwysu
Ann Widdecombe yn addo cynyddu nifer yr heddlu
Ann Widdecombe yn addo cynyddu nifer yr heddlu
Am yr eilwaith o fewn wythnos roedd llefarydd y Ceidwadwyr ar Faterion Cartref Ann Widdecombe yn l yng Nghymru.

Ar wibdaith mewn hofrennydd fe'i croesawyd yng Nghaerdydd nid gan Geidwadwyr yn unig ond gan ferch dudalen tri y Sun yn daer iddi ymuno nhw'n eu hymgyrch i gael y pleidleiswyr i'r bythau ddydd Iau.

Yn l arolwg barn diweddar fodd bynnag mi fydd dod o hyd i bleidleisiau Toraidd Cymreig yn fwy o sialens y tro yma na'r etholiad cyffredinol diwethaf hyd yn oed.

Ond wfftio hyn wnaeth Ms Widdecombe gan fynnu fod polau'r gorffennol wedi bod yn gamarweinidol .

Yn ystod y bore fe fu hi'n siarad thrigolion Rhiwbina ynglyn fandaliaeth yn y parc lleol.

Dywedodd Ann Widdecombe fod y Ceidwadwyr yn addo cynyddu nifer yr heddlu pe baen nhw'n dod i rym.

Maen nhw'n honni y bydden nhw'n gallu gwneud hynny a thorri trethi ar yr un pryd.

Dywedodd y byddai'r blaid yn cynyddu nifer yr heddlu i o leiaf yr hyn ydoedd yn 1997 cyn i Lafur ddod i rym.

Pwysleisiodd na fyddai dim arian yn cael ei gymryd o gyllideb y Swyddfa Gartref i ariannu'r cynllun.

Yn ystod y bore hefyd mynegodd Miss Widdecombe ei gofid am sefyllfa'r teulu ym Mhrydain gan fod nifer y rhieni sengl ar gynnydd.

Dywedodd fod hyn wedi arwain at gynnydd mewn triwant yn yr ysgolion.

Etholaeth allweddol

Yn y cyfamser bu Plaid Cymru yn dal i ymgyrchu mewn etholaeth allweddol iawn yng nghymoedd y de sef y Rhondda.

Ddydd Mawrth dychwelodd Ieuan Wyn Jones i'r etholaeth hon a gipiwyd gan Blaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad.

Fe fydd Ieuan Wyn Jones yn ceisio ennill cefnogoaeth yn y Rhondda
Fe fydd Ieuan Wyn Jones yn ceisio ennill cefnogoaeth yn y Rhondda
Roedd Elfyn Llwyd yno gydag o ynghyd 'r ymgeisydd lleol Leanne Wood.

Ymgyrchu yng nghymoedd y de hefyd oedd y Blaid Lafur gan bwysleisio mai "pleidlais wastraff" fyddai pleidlais i Blaid Cymru.

Addysg aeth sylw'r Democratiaid Rhyddfrydol ac mi fuon nhw'n pwysleisio prif addewidion eu maniffesto.

Bu Jenny Willott a Dewi Smith yn amlinellu cynlluniau'r blaid ar gyfer ysgolion gan ymweld phrosiect ieuenctid yng Nghaerdydd.

Yn ngorllewin Cymru fe fydd ymgeisydd y blaid ym Mrycheiniog a Maesyfed, Roger Williams, yn ymweld ag ysgol yn Ystradgynlais.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.