Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Rhuanedd Richards, BBC Cymru
"Llafur yn cyhuddo'r pleidiau o hyrwyddo difaterwch"
 real 28k

Helen Mary Jones, Plaid Cymru
"Dim gwahaniaeth ym mholisau ac agwedd y prif bleidiau"
 real 28k

Dr Richard Wyn Jones, Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru
"Llafur yn poeni am ddifaterwch"
 real 28k

Dydd Llun, 4 Mehefin, 2001, 15:29 GMT
Rhybudd Prescott ynglyn difaterwch
Prescott yn atgoffa etholwyr o etholiad 1970
Prescott yn atgoffa etholwyr o etholiad 1970
Ddydd Llun rhybuddiodd John Prescott ynglyn ag oblygiadau difaterwch ymhlith cefnogwyr Llafur.

Aeth ati i atgoffa etholwyr o etholiad 1970 pan drechwyd y Blaid Lafur gan y Ceidwadwyr.

Roedd Llafur ar y blaen o 18 pwynt yn y polau piniwn ond er mawr syndod i bawb Edward Heath a'r Blaid Geidwadol a ennillodd yr etholiad ar y diwrnod mawr.

Dywedodd Mr Prescott wrth gynhadledd flynyddol y Gweithwyr Cyfathrebu yn Bournmouth mai difaterwch oedd y prif fygythiad i'r Blaid Lafur ac nid y pleidiau eraill.

Dywedodd: "Fe fydd Llafur yn colli 60 o seddi yr wythnos nesaf pe bai 20% o'i chefnogwyr yn 1997 yn penderfynu peidio mynd allan i bleidleisio.

Cynllwyn

Rhybuddioddyr etholwyr mai cynllwyn i geisio annog pobol i beidio phleidleisio oedd yr holl sn gan y Ceidwadwyr am "unbennaeth etholiadol".

"Dydyn nhw ddim yn gallu gwerthu eu polisau na'u harweinyddiaeth ac felly maen nhw'n annog pobol i beidio pleidleisio."

Yn y cyfamser gwrthododd Nigel Evans, arweinydd ymgyrch y Ceidwadwyr yng Nghymru, y cyhuddiad fod ei blaid yn hybu difaterwch.

Dywedodd fod mwy o bosteri Toraidd i'w gweld yng Nghymru eleni nac oedd yn y gorffennol a bod yna lawer o frwdfrydedd ymhlith etholwyr ynglyn pholisau'r Ceidwadwyr.

Mae ef yn ffyddiog y bydd pobol Cymru yn gwrthwynebu Llafur Newydd ac yn pleidleisio i'r Ceidwadwyr ddydd Iau.

Yn ogystal mae wedi gwrthod y cyhuddiad fod ei blaid yn ceisio denu pledleisiau o gydymdeimlad ac mae'n mynnu fod y Ceidwadwyr yn bwrydro ymgyrch gadarnhaol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.