Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


AV
Adroddiad Guto Thomas, BBC Cymru
"Y frwydr glos wedi mynd dros ben llestri"
 real 28k

Adroddiad Elin Gwilym BBC Cymru
"Mae yna arwyddion fod yr ymgyrch yn troi'n fudur"
 real 56k

Dydd Llun, 4 Mehefin, 2001, 12:54 GMT
'Triciau budur' ar Ynys Mn
Albie Fox sy'n cyhuddo Plaid Cymru o
Albie Fox sy'n cyhuddo Plaid Cymru o "bardduo'i enw"
Mae'r ymgeisydd Ceidwadol ar Ynys Mn yn dweud ei fod o wedi gwneud cwyn swyddogol i Blaid Cymru ynglyn 'u hymgyrch ar yr ynys.

Mae Albie Fox wedi cyhuddo Plaid Cymru o "driciau budur" ac yn honni eu bod nhw'n ceisio pardduo'i enw da.

Daeth y gwyn ar l i nifer o adroddiadau ymddangos yn y wasg yn honni bod Mr Fox wedi bod gerbron llys barn milwrol yn ystod ei gyfnod efo'r awyrlu.

Cyhoeddwyd y stori yn y Daily Post ddydd Sadwrn.

Mae Albie Fox yn cyfadddef iddo gael ei geryddu gan yr Awyrlu'n dilyn achos llys milwrol yn l yn 1992.

Rodd yr achos yn ymchwilio i ddefnydd Mr Fox o grant gan yr Awyrlu i ariannu addysg breifat ei ferch, swm o 6,165.

Camddehongli

Yn l Mr Fox camddehongli'r rheolau a wnaeth o'n hytrach na cheisio twyllo'r system.

Mae'n honni ei fod wedi gwneud cais am arian er mwyn sicrhau bod ei ferch yn parhau i dderbyn ei haddysg yn yr ysgol breswyl rhag ofn iddo gael ei drosglwyddo i Gogledd Iwerddon.

Mae'n honni ei fod wedi gorfod talu'r pris llawn i'r ysgol er mwyn cadw lle i'w ferch yno.

Yr Awyrlu oedd i dalu cyfran o hwn, ond pan ddechreuodd swyddogion eraill ofyn am yr un grant dywedwyd wrthyn nhw nad oedd yr arian i'w ganiatau.

Felly aethpwyd Mr Fox i'r llys am na ddywedodd wrth yr uwch swyddogion fod yr amgylchiadau wedi newid.

Fe gafodd Mr Fox ei ddyfarnu'n euog o ymddwyn yn groes i safonau'r Awyrlu - a'i orfodi i dalu'r 6,000 yn ol iddyn nhw.

Mae Mr Fox yn mynnu na wnaeth o ddim torri'r gyfraith ac mai Plaid Cymru sydd yn ceisio pardduo ei enw da ar yr ynys.

Mae Eilian Williams, ymgeisydd Plaid Cymru ar Ynys Mn, wedi pwysleisio nad oedd ganddo ef na'i gyd-weithwyr ddim rhan o gwbwl mewn unrhyw "driciau budur".

Dywedodd ei fod yn gofidio bod yr ymgyrch wedi suro cymaint.

Mae'r ymgeisydd Llafur ar yr ynys, Albert Owen, a gweinidog y Swyddfa Gymreig, David Hanson, wedi datgan nad ydyn nhw eisiau dim i'w wneud 'r helynt.

Mae'n nhw'n pwysleisio eu bod nhw'n gweithredu ymgyrch gadarnhaol.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn pellhau eu hunain o'r digwyddiad.