Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 4 Mehefin, 2001, 09:40 GMT
Blunkett yn ymweld ag ysgol yng Nghymru
Mae'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru'n barod am dri diwrnod caled o ymgyrchu cyn yr etholiad cyffredinol ddydd Iau.

Fe fu'r Ysgrifennydd Addysg, David Blunkett yn ymweld ag ysgol yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Mae hyn yn dangos fod Llafur yn dal i ymgyrchu'n ddyfal er gwaetha'r ffaith eu bod nhw ar y blaen o dipyn yn y polau piniwn.

Hefyd fe fu un o gefnogwyr enwog Llafur, sef Richard Wilson oedd yn actio yn y gyfres boblogaidd 'One Foot in the Grave'. yn ymgyrchu yn etholaeth Gogledd Caerdydd ddydd Llun gyda'r ymgeisydd Julie Morgan.

Fe fu arweinydd ymgyrch y Ceidwadwyr Cymreig, Nigel Evans, yn ymuno ag Albie Fox, ymgeisydd y blaid ym Mn, ar ymweliad Sw Mr Mn.

Canolbwyntio ar dwristiaeth ac amaethyddiaeth fu'r ddau ohonyn nhw.

Yn y cyfamser fe fu arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Nick Bourne, yn ymweld chartrefi henoed yng Ngwent tra bu'r cyn ysgrifennydd Cymreig, yr Arglwydd Walker, yn ymweld Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr yng Nghaerdydd.

Iechyd

Canolbwyntiodd Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar faterion iechyd ddydd Llun.

Fe fydd arweinydd presennol Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, a'i ragflaenydd Dafydd Wigley yn ymgyrchu yn y Rhondda.

Yn y cyfamser mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg iechyd sydd wedi cael ei anfon i dros 100,000 o bobol yng Nghymru.

Mae'r arolwg yn dangos fod 2/3 o bobol Cymru yn anfodlon 'r ffordd y mae Llafur wedi delio 'r gwasanaeth iechyd.

Hefyd mae'r arolwg yn dangos nad yw 80.6% o'r rhai a holwyd yn fodlon talu i weld eu meddyg teulu.

Yn ystod y dydd fe fu arweinydd y blaid, Charles Kennedy, yn ymweld Chymru am y trydydd tro yn ystod yr ymgyrch.

Fe fu Mr Kennedy yn cadeirio rali lle gwnaeth Richard Livsey, cyn AS Brycheiniog a Maesyfed, ei araith olaf fel arweinydd y blaid.

Fe wnaeth arweinydd y blaid yn y Cynulliad, Mike German, araith yn amlinellu llwyddiannau'r blaid yn y glymblaid yn y Cynulliad.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.