Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Sul, 3 Mehefin, 2001, 17:08 GMT
Digwyddiad cyfraith a threfn yn afreolus
Widdecombe
Widdecombe: Yn Y Barri i hywyddo ymgyrch cyfraith a threfn
Llwyddodd cefnogwyr Llafur i sbwylio ymweliad Llefarydd y Toriaid ar Faterion Cartref, Ann Widdecombe, 'r Barri ddydd Sul.

Roedd hi yno i helpu ymgyrch yr ymgeisydd Toriaidd lleol, Susie Inkin, ac i dynnu sylw at addewid eu plaid i roi mwy o blismyn ar y strydoedd.

Yng nghanol Y Barri cyfarfu Ann Widdecombe ddau o ddioddefwyr trosedd wrth safle bysys oedd wedi ei fandaleiddio.

Pan oedd yn siarad gwaeddodd 25 o gefnogwyr Llafur ar ei thraws a phan gafodd lluniau ohoni eu tynnu roedd placardiau Llafur yn y cefndir.

Gweithredu brys

Parodd yr ymweliad am chwarter awr.

Yr ymgeisydd Llafur ym Mro Morgannwg yw John Smith.

Mae Jenny Willott, ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghanol Caerdydd, wedi gofyn am weithredu brys wedi i'r papurau pleidleisio anghywir gael eu danfon at etholwyr.

Yng Nghanol Caerdydd mae'r bleidlais bost ail ucha.

Dywedodd fod etholwyr wedi derbyn papurau pleidleisio etholaeth arall, sef De Caerdydd.

'Rhy hwyr'

"Rwy'n deall na fydd staff y cyngor yn edrych ar y mater tan ddydd Llun," meddai.

"Gall hyn fod yn rhy hwyr i'r rhai a ymgeisiodd am bleidlais bost gan na fyddan nhw yn y brifddinas ar 7 o Fehefin."

Dywedodd ei bod yn gofyn i'r Comisiwn Etholiadol ymyrryd yn y mater.

Yn y cyfamser, honnodd ymgeisydd Llafur Llanelli, Denzil Davies, fod ymgeisydd Plaid Cymru, Dyfan Jones, yn ferswin Gymraeg ei anerchiad etholiadol wedi dweud fod yr etholiad ar 7 o Orffennaf.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.