Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad John Stevenson, BBC Cymru
"Arweinwyr y pleidiau mawr yn ymgyrchu yng Ngogledd Lloegr"
 real 28k

Dydd Gwener, 1 Mehefin, 2001, 16:05 GMT
Newyddion Dydd Gwener
Blair yn dweud fod yn rhaid i bobol bleidleisio yn yr etholiad
Blair yn dweud fod yn rhaid i bobol bleidleisio yn yr etholiad
Mae Tony Blair wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o annog pobol i beidio phleidleisio mewn ymgais i ennill yr etholiad cyffreddinol.

Daeth y cyhuddiad hwn wedi i Mrs Thatcher ymuno ag arweinydd y Ceidwadwyr, William Hague, i rybuddio pobol y gallai buddugoliaeth fawr i Lafur fod yn beryglus i Brydain.

Ceisiodd Mr Blair annog etholwyr i bleidleisio "dros ysgolion ac ysbytai".

Yn y cyfamser fe fu'r Ceidwadwyr yn canolbwyntio ar gynlluniau i wella canol trefi a dinasoedd.

Dywedodd y blaid y byddai'n dechrau'r broses drwy ymdrin throsedd a gwella safonnau yn ysgolion y dinasoedd.

Ymosododd William Hague ar record Llafur yn y dinasoedd drwy ddweud fod y nifer o bobol sy'n byw mewn tai gwely a brecwast a nifer y plant mewn tlodi wedi dwblu ers 1997.

Y Ceidwadwyr yn canolbwyntio ar wella canol trefi a dinasoedd
Y Ceidwadwyr yn canolbwyntio ar wella canol trefi a dinasoedd
Cafwyd arwydd fod rhwyg yn datblygu o fewn y Blaid Geidwadol wrth i gyn Ganghellor y Trysorlys, Kenneth Clarke, feirniadu ymgais William Hague i wneud yr etholiad yn reffernedwm ar yr ewro.

Tra roedd yn ymgyrchu yn Hampshire ddydd Gwener rhybuddiodd Mrs Thatcher y byddai buddugoliaeth fawr i Lafur yn arwain at "unbennaeth etholiadol".

Canolbwyntiodd y Democratiaid Rhyddfrydol ar drosedd gan ddweud y bydden nhw'n lleihau'r nifer o droseddau bychan a gi eu gweithredu drwy sefydlu Llu Diogelwch Cymunedol newydd.

Byddai hwn yn cael ei gysylltu drwy system radio 'r orsaf heddlu lleol ac fe fyddai'n delio throseddau fel fandaliaeth.

Addawodd arweinydd y blaid, Charles Kennedy, y byddai'r blaid yn gosod 2,000 o heddlu ychwanegol ar y strydoedd.

Yng Nghymru fe lansiodd Plaid Cymru ymgyrch bosteri yng Nglyn Ebwy.

Ymgyrch yw hon sy'n ymosod ar y llywodraeth am yr holl swyddi a gollwyd yn y diwydiant dur yng Nghymru'n ddiweddar.

Hefyd beirniadodd cyn lywydd y blaid, Dafydd Wigley, y ffordd y mae'r llywodraeth wedi ymdrin chronfeydd pensiwn y glowyr.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.