Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Vaughan Roderick, BBC Cymru
"Gordon Brown yn cael cyfle i gyflwyno ei neges ei hun"
 real 56k

Adroddiad Catrin Evans, BBC Cymru
"Diwrnod y canghellorion oeddi hi...."
 real 28k

Gareth Glyn yn holi Dr Dafydd Trystan
"Nifer yn credu bod targedu'r ewro wedi bod yn ffaeledig"
 real 28k

Adroddiad Rhuanedd Richards, BBC Cymru
"Portillo yn honni bod y llywodraeth wedi torri pob un o'u haddewidion"
 real 28k

Dydd Gwener, 1 Mehefin, 2001, 16:14 GMT
Brown a Portillo yn ymgyrchu yng Nghymru
Gordon Brown a Michael Portillo yn ymweld  Chymru
Gordon Brown a Michael Portillo yn ymweld Chymru
Mae Canghellor yr Wrthblaid, wedi datgan y dylai pobl Cymru deimlo'n siomedig wedi pedair blynedd o lywodraeth Lafur.

Roedd Michael Portillo'n ymgyrchu yng Nghaerdydd ddydd Gwener.

Dywedodd fod Llafur wedi addo y bydden nhw'n llym ynglyn throsedd a'i achosion, ond eu bod yn dal i adael miloedd o garcharorion yn rhydd cyn diwedd eu dedfryd.

Fe aeth i ymweld nifer o seddi ymylol yng Nghymru yn ystod ei ymweliad a mynnodd nad oedd y Ceidwadwyr yn ildio'r frwydr wrth iddyn nhw rybuddio'r etholwyr o beryglon buddugoliaeth fawr i Lafur.

Dywedodd ei fod yn disgwyl y bydd y Ceidwadwyr yn ennill ar Fehefin 7fed ond ei bod hi'n bwysig er hynny i rybuddio etholwyr ynglyn buddugoliaeth Lafur.

Aeth Mr Portillo ymlaen wedyn i sn am faterion yng Nghymru a dywedodd fod rhestrau aros wedi codi a bod pobol bellach yn aros cyfnod mwy nac erioed am lawdriniaethau.

Honodd fod maint dosbarthiadau mewn ysgolion wedi cynyddu ac nad yw ysgolion Cymru'n derbyn digon o arian.

Dywedodd ei bod yn warthus bod y llywodraeth Lafur wedi codi 45 o drethi cudd ac wedi gosod treth uchel iawn ar danwydd gan wneud bywyd yn anodd i bobol sy'n byw mewn ardaloedd gwledig.

Yn ogystal pwysleisiodd nad oedd ganddo unrhyw gynlluniau i newid fformiwla Barnett sy'n penderfynu'r cyfanswm o arian cyhoeddus y mae Cymru'n ei dderbyn.

Cymharu

Fe ddaeth y Canghellor,Gordon Brown, i ymweld Chymru ddydd Gwener hefyd.

Wrth ymweld De Cymru fe gymharodd Gordon Brown gynlluniau gwario Llafur gydag addewidion ariannol y pleidiau eraill.

Canolbwyntiodd ar y toriadau y mae'r Ceidwadwyr am eu gwneud mewn trethi.

Hefyd dadleuodd mai dim ond Llafur sy'n gallu amlinellu union gst eu cynlluniau i wario ar y gwasanaethau cyhoeddus.

Dadleuodd nad yw pethau'n gwneud synnwyr ym maniffesto Plaid Cymru.

Yn y cyfamser, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi beirniadu Gordon Brown a Michael Portillo.

Dim digon o arian

Dywedodd yr Arglwydd Carlile fore Gwener nad oedd Gordon Brown yn rhoi digon o arian i Gymru.

Galwodd ar y Canghellor i ddiddymu fformiwla Barnett a rhoi'r arian y mae Cymru ei angen i'r wlad.

Hefyd galwodd ar Michael Portillo i egluro pa wasanaethau fyddai'n dioddef pe bai grant bloc y Cynulliad yn cael ei leihau.

Mae'r Arglwydd Carlile yn honni y byddai'r Ceidwadwyr yn tynnu 200m o'r grant hwn.

Dywedodd mai prif amcan y Ceidwadwyr yn cynnig toriad o'r fath oedd tanseilio gwaith y Cynulliad.

Dywedodd ymhellach mai'r Democratiaid Rhyddfrydol oedd yr unig blaid oedd yn addo rhoi arian ychwanegol i Gymru drwy eu cynlluniau trethu ac ail-lunio fformiwla Barnett.

Hefyd cyhuddodd Plaid Cymru o fynnu mwy o arian yn barhaus.

Ddydd Gwener fe fu'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ymgyrchu ar faterion addysgol, yn arbennig maint dosbarthiadau a buddsoddi mewn addysg.

Mae'r blaid am weld mwy o arian yn cael ei fuddsoddi ym myd addysg.

Yr un diwrnod fe lansiodd Plaid Cymru ymgyrch bosteri yng Nglyn Ebwy yn cyfeirio at yr holl swyddi a gollwyd yn y diwydiant dur yn ddiweddar a'r effaith a gafodd hynny ar yr ardal.

Hefyd fe ymosododd cyn lywydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, ar y ffordd y mae'r llywodraeth wedi ymdrin chronfeydd pensiynau'r glowyr.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.