Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Gwener, 1 Mehefin, 2001, 14:07 GMT
Plaid Cymru yn gwadu bod tebygrwydd rhyngddi hen Lafur
Mae Plaid Cymru wedi datgan nad oes dim tebygrwydd rhyngddi hen Lafur.

Gwadodd arweinydd y blaid Ieuan Wyn Jones fod unrhyw beth yn debyg rhwng ei blaid syniadaieth yr hen Blaid Lafur.

Dywedodd: "Dydyn ni ddim yn adlewyrchiad o hen Lafur ond rydyn ni'n blaid fodern. Mae'r Blaid Lafur wedi anghofio'i gwreiddiau, yn arbennig yng nghadarnleoedd Llafur, ac mae nifer fawr o'i chefnogwyr yn troi at Blaid Cymru."

Mae Plaid Cymru yn disgrifio'i maniffesto fel maniffesto sosialaidd.

Ond mae Llafur wedi ei gyhuddo o fod yn faniffesto sy'n cynnwys "popeth i bawb" gan ymddwyn yn sosialaidd yn yr ardaloedd Llafur a Cheidwadol yn yr ardaloedd eraill.

Hela yn
Hela yn "fater o gydwybod personol" meddai Ieuan Wyn Jones
Nid yw maniffesto'r blaid yn galw am waharddiad ar hela, ond dywedodd yr arweinydd nad yw hyn yn gwrth ddweud ethos sosialaidd y blaid.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones: "Nid yw hela llwynogod yn bolisi plaid ond mater o gydwybod personol".

Mewn rhaglen ar Radio 4 gofynwyd wrth Ieuan Wyn Jones pa gyngor fyddai'n ei roi i ardaloedd yn Lloegr oedd am sefydlu eu Cynulliadau eu hunain.

Dywedodd: "Y broblem yng Nghymru oedd na fu gwir drafod yng Nghymru ymhlith y pleidiau gwleidyddol ynglyn natur y cytundeb wnaethpwyd ynglyn datganoli."

"Roedd yn gam pwysig ymlaen ond er mwyn gwneud penderfyniadau go-iawn mae'n rhaid rhoi yr un pwerau i'r Cynulliad Senedd yr Alban a gwell perthynas rhyngddo Whitehall."

Camgymeriad

Yn ogystal mae arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, wedi datgan mai camgymeriad oedd yr amcan sydd wedi'i osod ym maniffesto'r blaid ynglyn rhoi pwerau codi trethi i'r Cynulliad.

Cyfaddefodd Ieuan Wyn Jones fod hyn yn gamgymeriad ar raglen y BBC 'Dargon's Eye' ddydd Iau.

Dywedodd mai'r hyn y mae'r blaid ei eisiau mewn gwirionedd yw pwerau i amrywio trethi fel sydd gan Senedd yr Alban.

Mae'r blaid yn galw am roi pwer trethu 'amrywiol' i'r Cynulliad
Mae'r blaid yn galw am roi pwer trethu 'amrywiol' i'r Cynulliad
Mae'r mater hwn ynglyn phwerau amrywio trethi yn un o brif nodweddion ymgyrch y blaid yn yr etholiad hon.

Hefyd holwyd Ieuan Wyn Jones ynglyn pholisi'r blaid yn ei maniffesto i osod trethi uwch i'r rhai sy'n ennill dros 50,000.

Dywedodd y rhaglen wrtho bod ffigurau Cyllid y Wlad yn dangos mai dim ond 19,000 o bobol yng Nghymru sy'n perthyn i'r categori hwn.

Ond dywedodd Ieuan Wyn Jones fod Plaid Cymru'n ymgyrchu ar lwyfan Prydeinig ar gyfer etholiad San Steffan.

Daeth Ieuan Wyn Jones yn llywydd y blaid fis Awst pan benderfynodd Dafydd Wigley ildio'r arweinyddiaeth oherwydd problemau iechyd.

Mae nifer yn cwestynnu'r modd y mae wedi delio chwestiynau mewnol, gan gynnwys helynt Seimon Glyn.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones ei fod wedi siarad channoedd o bobol yn ystod yr ymgyrch ac nad oedd neb wedi cwestiynu ei arweinyddiaeth.

Pwysleisiodd fod Dafydd Wigley wedi bod yn arweinydd am ddeng mlynedd ac y byddai'n cymryd amser iddo i sefydlu ei hun yn y swydd newydd ac ennill ffydd pobol Cymru.

Newid

Ddydd Iau cyhoeddodd y blaid eu bod yn newid eu srtrategaeth etholiadol.

Maen nhw wedi penderfynu mabwysiadu neges mwy cadarnhaol yn hytrach nac ymosod yn barhaus ar y Blaid Lafur.

Mae Llafur wedyn wedi cyhuddo Plaid Cymru o gynnal ymgyrch negyddol wedi'i sylfaenu ar "gelwydd".

Bellach mae Plaid Cymru yn ymgyrchu dros ddyfodol "hyderus a llewyrchus" i Gymru.

Yn fwy na dim mae'r blaid yn galw am gynyddu pwerau'r Cynulliad Cenedlaethol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.