Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Gwener, 1 Mehefin, 2001, 08:51 GMT
Thatcher yn ofni buddugoliaeth fawr i Lafur
Thatcher
Arglwyddes Thatcher: O blaid llywodraeth gref
Mae Margaret Thatcher wedi ymuno ag arweinydd y Ceidwadwyr, William Hague, i rybuddio pleidleiswyr y byddai buddugoliaeth fawr i Lafur yn berygl i Brydain.

Dywedodd mewn cyfweliad Ô'r Daily Telegraph y byddai hyn yn arwain at "unbennaeth etholiadol".

Dywedodd ei bod yn croesawu llywodraeth gref ond pe bai mwyafrif y llywodraeth yn cynyddu eto, byddai tueddiadau fel cwlt personoliaeth yr arweinydd yn cynyddu'n fwy.

Mae Tony Blair yn sicr y bydd Llafur yn ennill yr etholiad
Mae Tony Blair yn sicr y bydd Llafur yn ennill yr etholiad
Mae yr Arglwyddes Thatcher yn cyhuddo Tony Blair o ddilyn polis´au all arwain at "ddiddymu Prydain fel cenedl-wladwriaeth".

Daeth ei sylwadau wedi i Mr Hague ddweud ar raglen newyddion y BBC "y byddai'n beryglus iawn i Brydain" pe bai Llafur yn cael buddugoliaeth ysgubol arall.

Ond mynnodd Hague nad oedd yn cyfaddef fod y frwydr ar ben a bod ei blaid yn dal i ymdrechu am fwyafrif yn y Senedd.

Mae Mr Blair eisoes wedi datgan y gallai Llafur ennill y ddadl dros ddefnyddio'r sector breifat i wella gwasanaethau cyhoeddus.

Dywedodd wrth y Times ddydd Gwener y dylai gwasanaethau i'r cyhoedd gael eu seilio ar anghenion ac nid gallu i dalu.

Bydd Kennedy'n canolbwyntio ar drosedd ddydd Gwener
Bydd Kennedy'n canolbwyntio ar drosedd ddydd Gwener
"Ond os ydych chi'n gallu darparu'r gwasanaeth hwnnw drwy gyd-weithredu Ô'r sector breifat sy'n gwneud elw, yna pam lai?"

Am y rhan fwyaf o'r ymgyrch mae'r Ceidwadwyr wedi bod yn canolbwyntio ar Ewrop.

Ond nawr fe fyddan nhw'n cyflwyno'u polis´au ar gyfer adnewyddu canol trefi a dinasoedd.

Mae lle i gredu fod rhai o aelodau'r blaid sydd yn cefnogi Ewrop wedi dechrau teimlo'n anghysurus gyda'r holl bwyslais ar Ewrop yn ystod yr ymgyrch hyd yn hyn.

Trosedd

Ddydd Gwener mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn canolbwyntio ar drosedd.

Mae Charles Kennedy yn ymweld Ô swyddfa heddlu yn Sheffield fel rhan o ymgyrchu'r dydd.

Yn y cyfamser, mae Plaid Cymru yn rhyddhau poster yn cyfeirio at swyddi a gollwyd yn y diwydiant dur yng Nghymru.

Ar yr un pryd mae Dafydd Wigley, cyn-arweinydd y blaid, yn beirniadu ymateb y llywodraeth i bensiynau'r glowyr yng Nghymru.

Yn yr Alban mae'r SNP yn canolbwyntio ar feirniadu Llafur, gan ddatgan na ellir ymddiried yn y blaid i wireddu ei hamcanion yn y Gwasanaeth Iechyd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.