Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Catrin Evans BBC Cymru
"Daeth gwleidyddion amlwg i'r seddau ymylol"
 real 56k

Garry Owen BBC Cymru'n holi'r Dr Dafydd Trystan
"Mae'r dadlau bron ar ben"
 real 56k

Dydd Iau, 31 Mai, 2001, 15:49 GMT
Newyddion Dydd Iau
Bu Llafur a'r Ceidwadwyr yn dadlau dros y teulu
Bu Llafur a'r Ceidwadwyr yn dadlau dros y teulu
Dydd Iau fe fu'r Blaid Lafur a'r Ceidwadwyr yn brwydro dros faterion teuluol.

Mae'r Ceidwadwyr yn honni y byddai miliwn o deuluoedd ym Mhrydain yn dioddef pe bai Llafur yn cael eu hail ethol.

Mae'r Ceidwadwyr wedi penderfynu symud y pwyslais oddi wrth ymgyrch "achub y bunt" i drethi unwaith eto.

Maen nhw'n honni y byddai Llafur yn codi "treth gudd" ar blant drwy roi cymorth i'r rhai phlant yn l y cyflogau y maen nhw'n eu hennill.

Gwadu hyn wnaeth Llafur a dywedodd Gordon Brown ei fod wedi egluro'n glir na fyddai'r blaid yn gosod treth ar gymorth plant pe baen nhw'n cael eu hail ethol.

Canolbwyntio ar y bleidlais lwyd wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol
Canolbwyntio ar y bleidlais lwyd wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol
Dywedodd fod Llafur wedi gwneud teuluoedd yn fwy llewyrchus gan honni fod cymorth plant wedi codi 26% ers 1997.

Dywedodd Gordon Brown y byddai polisau'r Ceidwadwyr yn golygu fod miliwn o deuluoedd ar eu colled o 20-50.

Dechreuodd y ddadl pan oedd Llafur yn lansio eu hymgyrch dros ysgolion ac ysbytai.

Dyma thema newydd yn ymgyrch y Blaid Lafur ac maen nhw'n addo "rhoi blaenoriaeth i ysgolion ac ysbytai" pe baen nhw'n ennill yr etholiad.

Fe lansiodd Llafur hefyd ymgyrch fawr i gael pobol i bleidleisio ar 7 Mehefin.

Dyma ymdrech i frwydro'n erbyn difaterwch ac mae'r blaid wedi argraffu miliwn o daflenni ac yn bwriadu ffonio miloedd o bleidleiswyr, yn arbennig y rhai sy'n pleidleisio am y tro cyntaf.

Fel rhan o'r ymgyrch i ennill pleidleisiau'r bobol ifanc fe aeth David Blunkett i weld sr yr opera sebon 'Hollyoaks'.

Pensiynwyr

Penderfynodd y Democratiaid Rhyddfrydol ganolbwyntio ar y bleidlais lwyd ddydd Iau gan nodi eu cynlluniau ar gyfer pensiynwyr.

Dyweodd y blaid y bydden nhw'n cyflwyno cynllun i gynhesu cartrefi'r henoed pe baen nhw'n cael eu hethol.

Addawodd y blaid y byddai pob cartref ym Mhrydain yn cael eu cynhesu'n iawn o fewn 15 mlynedd gan arbed 6 yr wythnos i deuluoedd ar danwydd.

Hefyd pwysleisiodd y blaid y bydden nhw'n codi pensiynau ac y byddai'r cynnydd yn llawer uwch na'r hyn y mae Llafur a'r Ceidwadwyr yn ei addo.

Dywedodd Charles Kennedy mai dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol "sy'n cynnig gwir gyfle am newid i'r henoed".

Newid

Ddydd Iau fe newidiodd Plaid Cymru eu strategaeth etholiadol gan symud y pwyslais o feirniadu'r Blaid Lafur i alw ar yr etholwyr i roi pleidlais o hyder yn nyfodol Cymru.

O hyn hyd ddiwedd yr ymgyrch fe fydd Plaid Cymru'n pwysleisio'r potensial sydd gan Gymru ac yn galw am fwy o bwerau i'r Cynulliad.

Dywedodd y blaid y byddai rhoi pwerau ychwanegol i'r Cynulliad yn galluogi pobol Cymru i "wrthsefyll agenda asgell-dde'r Blaid Lafur".

Bu'r Ceidwadwyr Cymreig yn canolbwyntio ar ymosod ar Lafur dros restrau aros, galwodd y Democratiaid Rhyddfrydol am degwch i bensiynwyr a bu Llafur yn canolbwyntio ar gyfraith a threfn.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.