Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Alun Michael, Llafur
"Rydym wedi llwyddo am fod torr-cyfraith wedi gostwng"
 real 28k

Dydd Iau, 31 Mai, 2001, 14:18 GMT
Llafur yn hyrwyddo polisi cyffuriau
A hithau'n wythnos union tan yr etholiad cyffredinol, cyfraith a threfn aeth ‚ sylw'r Blaid Lafur unwaith eto ddydd Iau.

Fe fu Mo Molam, un o weinidogion y cabinet a chyn Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon, yn ymweld ‚ De Cymru er mwyn hyrwyddo polisi atal cyffuriau'r llywodraeth.

Bu Mo Molam yn ymweld ‚ Chasgwent cyn mynd ymlaen i Dreorci yn y Rhondda lle'r ymwelodd ‚ phrosiect cyffuriau.

Ar hyn o bryd mae'r Blaid Lafur yn wynebu beirniadaeth chwyrn o du'r pleidiau eraill oherwydd y cynnydd mewn rhestrau aros yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ymosod

Yn y cyfamser fe fu'r blaid yn dal i ymosod ar y toriadau y mae'r Ceidwadwyr am eu gwneud mewn trethi.

Mae'r Blaid Lafur yn dadlau y byddai hynny'n effeithio ar wasanaethau cyhoeddus.

Maen nhw'n ceisio annog yr etholwyr felly fod pleidlais i Lafur yn gyfystyr ‚ phleidlais i ysgolion ac ysbytai.

Mo Mowlam yn ymweld ‚ De Cymru dydd Iau
Mo Mowlam yn ymweld ‚ De Cymru dydd Iau
Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Paul Murphy, fod gan bleidleiswyr ddewis: naill ai buddsoddiad parhaus o dan Lafur neu doriadau mewn gwasanaethau cyhoeddus o dan y Ceidwadwyr.

Pwysleisiodd Paul Murphy'r neges hon tra roedd yn lansio poster ymgyrch bosteri newydd yng Nghaerdydd.

"Fe fydd y dewis ddydd Iau nesaf rhwng Llywodraeth Lafur a fyddai'n parhau i roi i'r Cynulliad yr arian y mae ei angen, neu llywodraeth DorÔaidd a fyddai'n golygu toriadau mawr yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru."

Mae'r Blaid Lafur yn mynnu mai dim ond y nhw fyddai'n buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol.

Ar eu poster newydd a gafodd ei lansio ar hyd a lled Prydain mae'r blaid yn annog pobol i "bleidleisio i ysgolion ac ysbytai ddydd iau".

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.