Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 31 Mai, 2001, 13:15 GMT
Plaid Cymru'n newid strategaeth
Plaid Cymru am weld y Cynulliad yn derbyn mwy o bwerau
Plaid Cymru am weld y Cynulliad yn derbyn mwy o bwerau
Mae Plaid Cymru wedi galw ar yr etholwyr i roi pleidlais o hyder yn nyfodol Cymru.

Mae'r blaid wedi newid cywair eu hymgyrch ar ôl ymosod cymaint ar y Blaid Lafur gan bwysleisio'r potensial sydd gan Gymru.

Dywedodd Cynog Dafis, Cyfarwyddwr Polisi'r blaid, bod dau ddewis i bobol Cymru yn yr etholiad hon.

"Rhoi pleidlais o ddiolch i bolisďau Llafur Newydd sydd wedi tanseilio'r economi Gymreig ac wedi achosi dirywiad mewn gwasanaethau cyhoeddus neu rhoi pleidlais o hyder yn nyfodol Cymru drwy gefnogi Plaid Cymru."

Cynog Dafis yn nodi fod dau ddewis i bobol Cymru
Cynog Dafis yn nodi fod dau ddewis i bobol Cymru
Dywedodd ymgeisydd y blaid yn Llanelli, Dyfan Jones: "Rydym ni'n galw am degwch i Gymru yn nhermau ariannu'r Cynulliad Cenedlaethol a Pholisi Datblygiad Rhanbarthol yng Nghymru i adfywio ein heconomi."

Mae Plaid Cymru'n dadlau fod angen polisi o'r fath i foderneiddio Cymru, adeiladu ein cymunedau a datblygu addysg, hyfforddiant a diwylliant yn y wlad.

Maen nhw'n pwysleisio fod yn rhaid i Gymru dderbyn rheolaeth dros ei dyfodol a bod yn rhaid rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol i wneud hynny.

Dywedodd Plaid Cymru y byddai rhoi pwerau ychwanegol i'r Cynulliad yn cryfhau bywyd cenedlaethol Cymru a galluogi pobol Cymru i wrthsefyll "agenda asgell-dde'r Blaid Lafur".

Pwerau

Nododd y blaid pa bwerau y maen nhw am i'r Cynulliad eu derbyn.

Ymysg y rhain roedd rheolaeth dros ddwr yng Nghymru, creu Asiantaeth Amgylchedd Cymreig ac ailstrwythuro'r cwangos amgylcheddol.

Hefyd maen nhw am weld Cyngor Datblygu Addysg yn cael ei sefydlu ac am rwystro ysgolion rhag dewis plant yn ôl eu gallu.

Yn ogystal mae'r blaid am gryfhau gallu'r awdurdodau lleol i ddarparu cartrefi cymdeithasol.

Mae Cynog Dafis wedi cadarnhau fod neges gadarnhaol y blaid yn newid ymwybodol mewn strategaeth.

Dywedodd fod gan y blaid weledigaeth bositif ac y byddai rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol yn eu galluogi i wireddu'r weledigaeth honno.

A oedd Plaid Cymru wedi bwriadu newid eu strategaeth wythnos union cyn yr etholiad felly?

Gwadu hynny wnaeth Cynnog Dafis ond dywedodd fod y blaid wedi penderfynu wythnosau yn ôl y bydden nhw'n gosod rhesymau dros gynyddu pwerau'r Cynulliad yn ystod yr ymgyrch.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.