Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 31 Mai, 2001, 11:18 GMT
Y Ceidwadwyr yn ymosod ar Lafur dros restrau aros
Mae'r Ceidwadwyr yn beirniadu'r Blaid Lafur am "dorri eu haddewidion" yn arbennig ym maes iechyd.

Gyda dim ond wythnos i fynd hyd at y diwrnod mawr bydd y Ceidwadwyr yn canolbwyntio ar ymosod ar Lafur am fethu gweithredu'r hyn yr addawon nhw yn 1997.

Dechreuodd y feirniadaeth wedi i ffigurau a ryddhawyd ddydd Mercher ddangos bod rhestrau aros wedi cynyddu o dan y Blaid Lafur.

Mae'r Ceidwadwyr yn honni bod y "rhestr aros i fynd ar y rhestr aros" wedi cynyddu 80% ers 1997.

Dangosodd y ffigurau diweddaraf bod y rhestr aros ar gyfer cleifion allanol yng Nghymru wedi codi 4,100 yn ystod mis Ebrill.

Codi wnaeth y rhestr aros ar gyfer cleifion mewnol ac achosion diwrnod hefyd gyda 1.2% yn ychwanegol ar y rhestr hwn ym mis Ebrill.

Beirniadaeth

Mae'r Ceidwadwyr yn honni bod cyfnodau aros am driniaeth yn hwy na phan oedden nhw'n llywodraethu.

Dywedodd Greg Walker, ymgeisydd y Ceidwadwyr yng nghanol Caerdydd y bydd iechyd yn broblem fawr i Lafur yn ystod gweddill yr ymgyrch.

Dywedodd: "Mae Llafur wedi methu gwireddu eu haddewidion ynglyn rhestrau aros."

Pwysleisiodd Alistair Watson mai iechyd yw'r mater sy'n poeni etholwyr yn fwy na dim arall.

"Maen nhw wedi cael pedair blynedd a fedrwch ddim newid popeth yn yr amser hwnnw ond mae'r ffaith fod pethau wedi gwaethygu yn gwbwl annerbyniol."

Mae'r Ceidwadwyr o blaid defnyddio'r sector breifat ym maes iechyd.

Maen nhw'n honni y bydden nhw'n gwario llai o arian ar fiwrocratiaeth a mwy ar ofal i'r cleifion.

Fe fydden nhw'n sicrhau mwy o ddoctoriaid a nyrsys ac yn annog pobol sy'n dymuno defnyddio'r sector breifat i wneud hynny.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.