Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 31 Mai, 2001, 10:26 GMT
DemRhydd yn galw am degwch i bensiynwyr
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi datgleu eu cynlluniau i godi pensiynau.

Mae'r blaid yn addo rhoi 5 yr wythnos yn fwy i bensiynwyr sengl a 10 i'r rhai dros 75 oed, a 15 ychwanegol i'r rhai dros 80 oed.

Byddai cyplau yn derbyn 8 yn fwy, 18 i'r rhai dros 75 oed, a 28 ychwanegol i'r rhai dros 80 oed.

Ni fyddai'r blaid yn adfer y cysylltiad rhwng cyflogau a phensiynau.

3.4bn

Byddai'r blaid yn ariannu hyn i gyd drwy godi 50c o dreth ychwanegol ar y rhai sy'n ennill cyflogau dros 100,000.

Yn l y blaid, byddai hynny'n rhoi 3.4bn iddyn nhw a byddai 2.7bn o hwn yn cael ei wario ar bensiynau.

Dywedodd Richard Livsey mewn cynhadledd i'r wasg yng Nghaerdydd fod pobol wedi eu siomi gan y Blaid Lafur oherwydd mai dim ond codiad bychan iawn sydd wedi bod mewn pensiynau yn ystod eu cyfnod mewn llywodraeth.

Dywedodd taw'r codiad o 75c oedd yr un blynyddol lleiaf mewn pensiynau ers 1972.

Mae'r Dem Rhydd yn addo cartrefi cynhesach i'r henoed
Mae'r Dem Rhydd yn addo cartrefi cynhesach i'r henoed
Mae'r blaid yn addo y bydden nhw hefyd yn sicrhau na fyddai pensiynau yn disgyn yn is nac incwm gweddill y boblogaeth.

Hefyd fe fydden nhw'n diddymu'r rheolau oedd yn atal y rhai sydd chynilion o dros 12,000 rhag derbyn cymorth.

Maen nhw'n addo y bydden nhw'n cyflwyno oed ymddeol hyblyg a sicrhau fod taliadau tywydd oer yn fwy effeithiol.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi pwysleisio fod angen gwarchod yr henoed, yn enwedig yn y gaeaf.

Mae'r blaid yn honni fod mwy o bensiynwyr wedi marw yn ystod y tywydd oer dan Lafur nac mewn unrhyw gyfnod ers 1976.

Byddai'r blaid yn sicrhau fod pob ty newydd yn cyrraedd safonau egni digonol, lleihau biliau tanwydd i'r henoed a lleihau llygredd.

Pleidiau eraill

Ond beth yw cynlluniau'r pleidiau eraill?

Mae Llafur yn addo cynyddu'r pensiwn sylfaenol i 77 yr wythnos i bensiynwyr sengl a 123 y gyplau erbyn 2003.

Mae'r Ceidwadwyr wedyn yn honni y bydden nhw'n cynyddu pensiynau, gan ganiatau 3 yr wythnos yn ychwanegol i bensiynwyr sengl dan 75 oed a 4.80 i gyplau priod dan 75 oed.

Byddai mwy o gynnydd ym mhensiynau'r rhai sydd dros 75 oed.

Byddai pensiynwyr sengl dros 75 oed yn derbyn 4 yr wythnos yn ychwanegol, a byddai cyplau yn derbyn 6.80 yn ychwanegol.

Adfer

Yn eu maniffesto nhw mae Plaid Cymru yn addo adfer y cysylltiad rhwng pensiynau a chyflogau.

Fe ddiddymodd y Ceidwadwyr hwn yn 1980.

Mae Plaid Cymru yn honni bod y lleihad parhaol yn lefel pensiynau o'i gymharu ag incwm wedi tarro Cymru'n waeth nac unman arall am fod mwy o bensiynwyr yn byw yma.

Er nad ydyn nhw'n nodi hynny yn eu maniffesto, mae'r blaid wedi dweud yn gynt y bydden nhw'n codi pensiynau i 90 yr wythnos i berson sengl a 135 i gyplau.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.