Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 31 Mai, 2001, 09:09 GMT
Etholiad y ffn symudol
Mae un o ymgeiswyr y Ceidwadwyr mewn etholaeth wledig yng ngorllewin Cymru yn defnyddio'r ffn symudol i geisio perswadio pleidleiswyr.

Mae Robert Wilson yn anfon negeseuon ysgrifenedig ar ei ffn i etholwyr i'w hannog i bleidleisio iddo.

Mae Robert Wilson yn ymgeisio am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro.

Enillwyd y sedd hon gan Nick Ainger o'r Blaid Lafur yn etholiad 1997 gyda mwyafrif o dros 9,000.

Ond bryd hynny roedd y Ceidwadwyr yn yr ail safle.

Y tro hwn mae Mr Wilson yn disgwyl iddi fod yn gystadleuaeth agos rhwng Llafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru.

Ar hyn o bryd mae wrthi'n casglu rhifau ffn symudol er mwyn targedu pobol nad ydyn nhw wedi penderfynu eto i bwy y byddan nhw'n pleidleisio.

Perswadio

Yn bennaf fe fydd yn targedu pobol sy'n byw ygn nghyrion yr etholaeth sef ardal ddiwydiannol Doc Penfro a Dinbych y Pysgod.

Dyma lle mae'r cyfanswm mwyaf o gefnogwyr Ceidwadwol yn yr etholaeth a bwriad Robert Wilson wrth yrru ei negeseuon yw y bydd hyn yn eu hatgoffa i fynd allan i bleidleisio.

Mae Mr Wilson yn gyfarwyddwr cwmni ffn symudol.

Dywedodd: "Mae llawer iawn o ddifaterwch i'w weld yn yr etholiad hon. Mae pobol yn gwneud penderfyniadau munud olaf am eu tueddiadau pleidleisio ac os ydyn nhw am bleidleisio o gwbwl."

"Mae gan y rhan fwyaf o bobol ffn symudol, ac felly drwy wneud hyn fe allwn ni gysylltu phleidleiswyr ymhobman yn yr etholaeth wledig fawr hon."

Y prif fwriad yw atgoffa pleidleiswyr i fynd i'r orsaf bleidleisio.

Dywed Mr Wilson: "Mewn brwydr agos fel fydd yn yr etholaeth hon, dwi'n credu mai'r dechnoleg hon fydd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng ennill a cholli."

Gofynir i bawb sy'n ymweld gwefan Robert Wilson i gofrestru a gadael rhif eu ffn symudol.

Hefyd wrth ganfsio o ddrws i ddrws mae Mr Wilson a'i gefnogwyr yn gofyn am rifau ffn symudol pobol.

Dywedodd fod miloedd o bobol wedi cofrestru hyd yn hyn.

Ond cyfaddefodd fod rhai nad ydyn nhw wedi penderfynu yn amharod i adael eu rhif, ac nad oes gan y mwyafrif o bobol dros 65 oed ffn symudol.