Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Susie Phillips, Gohebydd BBC Cymru
"Ysbytai Cymru wedi ymdrechu i leihau rhestrau aros"
 real 28k

Adroddiad Catrin Evans, gohebydd BBC Cymru
"Prescritptiwn y DemRhydd ar gyfer y gwasanaeth iechyd"
 real 28k

Sin Pari Huws yn holi Martin Eagleston, Llafur
"Dim ond y Blaid Lafur sy'n gallu buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus"
 real 28k

Dydd Mercher, 30 Mai, 2001, 14:09 GMT
Iechyd yn hawlio sylw'r pleidiau
Iechyd yn mynd  sylw'r prif bleidiau yng Nghymru ddydd Mercher
Iechyd yn mynd sylw'r prif bleidiau yng Nghymru ddydd Mercher
Mae nifer y cleifion sy'n aros am driniaeth yn ysbytai Cymru wedi codi am y tro cynta ers mis Mai y llynedd.

Roedd wyth cant o gleifion ychwanegol yn aros am driniaeth ym mis Ebrill ac mae hyn felly yn dod 'r cyfamswm i dros 66 mil.

Roedd y nifer sy'n aros i weld meddyg ymgynghorol am y tro cyntaf yn uwch hefyd.

Yn ogystal mae arolwg a ryddhawyd fore dydd Mercher yn awgrymu bod mwy o bobol yn fodlon talu am driniaeth breifat, yn hytrach nac aros i gael triniaeth ar y gwasanaeth iechyd.

Dywedodd deugain y cant o'r bobol a gafodd eu holi gan gymdeithas y defnyddwyr y byddan nhw'n fodlon talu i fynd yn breifat, er nad oedd gan y mwyafrif ohonyn nhw bolisi yswiriant.

Does dim rhyfedd felly mai iechyd sydd yn mynd sylw'r prif bleidiau yng Nghymru ddydd Mercher.

Yn ystod y dydd fe aeth Ann Owen, ymgeisydd Plaid Cymru yng Nghonwy, i ymweld ag ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Sialens

Yno rhoddodd sialens i'r Blaid Lafur y ddweud yn glir beth yn union yw ei chynlluniau ynglyn phreifateiddio rhannau o'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd fod Llafur yn aneglur iawn ynglyn hyn.

"Dyma gwestiwn hynod o bwysig i etholwyr Cymru a rydym ni'n mynnu ateb clir".

Ann Owen yn cyhuddo Llafur o fod yn aneglur
Ann Owen yn cyhuddo Llafur o fod yn aneglur
Dywedodd ymhellach ynglyn rhestrau aros:"Mae'r ffigurau hyn mor warthus mae'n anodd eu credu. Mae hyn unwaith eto'n pwysleisio'r angen brys am fformiwla ariannu i Gymru wedi ei sylfaenu ar angen yn hytrach na maint y boblogaeth."

Beirniadodd y Blaid Lafur am roi elw o flaen cleifion a dywedodd mai Plaid Cymru yw'r unig blaid sy'n gwrthwynebu'r syniad o wneud elw o'r gwasanaeth iechyd.

Yn y cyfamser fe fu Ieuan Wyn Jones, arweinydd y blaid, yn cyfarfod arweinwyr lleiafrifoedd ethnig yng Nghasnewydd, lle mae gan y BNP ymgeisydd.

Fe fu'r Blaid Geidwadol yn ymgyrchu yng Nghanol Caerdydd ddydd Mercher a chanolbwyntio ar iechyd.

Gwario

Yma fe gadarnhaodd y blaid ei haddewid i wario yr un faint 'r hyn y mae Llafur yn ei addo ar iechyd ym Mhrydain.

Maen nhw'n honni y byddan nhw'n gwario mwy na Llafur ar iechyd yng Nghymru pe baen nhw'n rheoli'r Cynulliad Cenedlaethol.

Dywedodd arweinydd y blaid yn y Cynulliad, Nick Bourne, "fydden ni ddim yn gwastraffu arian ar fiwrocratiaeth...ond yn ei wario ar ofal i'r cleifion - mwy o ddoctoriaid, mwy o nyrsys."

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn canolbwyntio ar iechyd hefyd a bydd eu harweinydd Charles Kennedy yn ymweld ag Ystradgynlais i drafod gweithwyr yn y sector hwn.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.