Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 30 Mai, 2001, 13:26 GMT
Llafur yn rhoi sylw i gyfraith a threfn
Cyfraith a threfn fydd yn derbyn sylw'r Blaid Lafur ddydd Mercher.

Wrth i ffigurau trosedd newydd gael eu rhyddhau fe fydd Llafur yn canolbwyntio ar yr heddlu.

Fore dydd Mercher fe fu Gweinidog y Swyddfa Gartref, Charles Clarke, yn ymgyrchu yng Nghaerdydd.

Canolbwyntiodd ar feirniadu polisļau'r Ceidwadwyr ynglyn ā Chyfraith a Threfn.

Mae'r blaid yn honni y byddai'r Ceidwadwyr yn lleihau nifer y plismyn yng Nghymru a Lloegr o 1,700, er bod y Ceidwadwyr yn eu maniffesto yn addo cynyddu'r nifer o blismyn.

Llafur yn honni y byddai llai o blismyn dan y Ceidwadwyr
Llafur yn honni y byddai llai o blismyn dan y Ceidwadwyr
Ond dywedodd gweinidog o'r Swyddfa Gartref, Charles Clarke, y byddai polisļau gwariant y llywodraeth yn golygu y byddai Cymru'n colli chwartaer ei phlismyn.

Dywedodd fod trosedd wedi lleihau yng Nghymru dan y llywodraeth Lafur ond y byddai'n codi pe byddai'r Ceidwadwyr yn dod i rym.

Dywedodd Charles Clarke ei fod wedi dod i'r casgliad hwn wedi i Oliver Letwin, llefarydd Trysorlys y Ceidwadwyr, awgrymu y byddai'r Ceidwadwyr yn lleihau trethi'n sylweddol.

Awgrymodd y byddan nhw'n torri £20bn oddi ar drethi.

Gwadu

Ond gwadu hynny mae Oliver Letwin gan ddweud mai £8bn yw'r ffigwr y cyflwynodd y blaid.

Dywedodd Mr Clarke os nad oedd y Ceidwadwyr yn barod i nodi'n union lle byddai'r toriadau'n cael eu gwneud yna byddai'n rhaid i Lafur feddwl am hynny ei hun.

Pwysleisiodd Mr Clarke fod 271 o blismyn ychwanegol wedi eu gosod ar y strydoedd ers i Lafur ddodd i rym yn 1997.

Addawodd y byddai'r blaid yn cynyddu hynny ymhellach pe baen nhw'n cael eu hail ethol.

Honnodd fod trosedd wedi gostwng 16% ers 1997.

Ond rhybuddiodd na fyddai hyn yn parhau pe bai'r Ceidwadwyr yn dod i rym: "Gydag addewidion y Ceidwadwyr i ddiddymu'r Fargen Newydd a chynlluniau newydd sy'n ymdrin ag achosion trosedd, fe fyddai trosedd yn cynyddu eto a hynny'n fuan iawn."

Ond yn y cyfamser mae'r Blaid Lafur yn wynebu tipyn o embaras wedi i Alison Halford, aelod Llafur yn y Cynulliad Cenedlaethol, gael ei chyhuddo o ymosod ar yrrwr tacsi.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.